<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Bilder fra Amsterdam
Øverst fra venstre: Hus, veldig blid Frøken, sykkel og kanal
Midten: Blomster og kanal, båt og kanal, Ferievennen drikker kaffe
Nederst fra venstre: Veldig blid Frøken, hus, vi matcher i striper (akkurat som David og Victoria - unntatt kjærestegreia og et par andre småting)

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous ferievennen Sier:

auda
:)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

sssss, slutt med deg. du er så fin atte :-)

 
 
Anonymous guro Sier:

Ferievennen virker virkelig som en knakandes kjekk nettopp...eh ... ferievenn ;) Jeg tror sannelig jeg må skaffe meg en ferievenn jeg også :) (jeg antar det er litt random om vedkommende er av hunkjønn eller hankjønn så lenge det er noen å dra på ferie med som er med til morsomme steder, tar fine bilder av både stedet og meg og ser ut til å kose seg ;))

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Søt-søt frøken. og durabelig kjekk ferievenn (som ligna en smule på harald eia=):)

.. denne kommentaren var visst bare overflødig.;)

kri

 
 
Anonymous Mina Sier:

Er ferievennen en annen enn din kjære? Jeg husker jeg har lest om ferievennen, men klarer ikke koble om det var kjæresten eller bare en venn.

:)

Nysgjerrig leser

 
 
Anonymous Tja Sier:

Det var godt å se ett smilende bilde av deg igjen.

Kunne tenke meg å se ett bilde av deg oftere i bloggen din, kanskje du skal lage en "poll" på det?

Ser ut som dere koste dere masse.

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Re: Bilde 7 - Glad dame i kjole

Det viser til ovennevnte bilde. LEKKER KJOLE. Vil ha. Over.

Det var bare det. Tror jeg. (Og ja, fine ferievennen sin!!)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

guro: ferievennen er absolutt genial som ferievenn - og som venn forøvrig. jeg kommer hjem fra feriene med han og tror jeg er fotomodell ("poses for pictures that aren't being taken..")

krissy: harald eia altså? kan forestille meg at han blir like fornærmet over det som da noen antydet at han ligner på tore renberg. selv mener han at han ligner på ewan mcgregor.. :-)

mina: ja, ferievennen er bare en venn og er ikke samme person som kjæresten min. velkommen hit, veldig hyggelig at du legger igjen kommentar! :-)

tja: en poll om hvorvidt jeg burde ha flere bilder av meg selv? ja, hvorfor ikke? skal se hva jeg kan få gjort :-)

alter ego: den er kjøpt på bik bok, er du heldig har de den der fortsatt.

ferievennen er veldig fin ja :-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

hei igjen!
først nå så jeg dette med å sende en mail ang.ferievennen-greiene :) jeg følger virkelig med.
men jeg finner ikke noe mail jeg..men finn meg på facen (som kidsa sier)
mvh
tina bambina.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tina: det var bra du sa fra, den hadde bare fallt ut da jeg endret malen. men nå er den på plass igjen :-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

mail er sendt.:)

 

Svare?