<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Avhengig?

65%How Addicted to Blogging Are You?

Jupp, jeg har tatt en test som avslører at jeg er 65 % avhengig av blogging - det mest avslørende spørsmålet var nok det som gikk på hvorvidt jeg planla å blogge om avhengigheten min etter at jeg hadde tatt testen. Eh, ja.

Du kan ta testen her.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Tonita Sier:

Hei Frøken,

Jasså du, 65%.
Jeg måtte jo ta testen, jeg forsøkte å være ærlig - og syntes at det ble veldig moderat aktivitet for meg - og endte opp med 61%.

Hadde jeg tatt den for 4 uker siden hadde jeg vel fått 101% - men siden jeg har hatt 3 ukers ferie med nesten bloggtørke måtte det vel bli slik.

Har vært på 24-timers-besøk hos Congo-forfatter Per, - seilt litt, fotturet litt, og drukket massssssse rosévin.
Og så var det hjem til gråvær og jobb - og, ah! blogglesing!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

hei tonita!

hvordan var kongo-per? jeg visste ikke at du kjente han - og jeg som var kritisk til boken hans og alt..

høres ut som en deilig ferie!

 
 
Blogger Tonita Sier:

Helt greit å være kritisk til Kongo-Pers bok, - det er virkelig jeg også.
Har kjent ham i 43 år - men orker meget små doser av gangen. Intens, monoman, egosentrisk, gjestfri og snill.
Nå blitt adoptivfar til lille Kongopike 6 år - Kongopikes adoptivmor er 40, så det blir hun som blir forelderen - K-P er sprek nok, men lever neppe evig. Lille Kongopike og jeg ble kjempegode venner - med kos og klem. Tror vi skal bli brevvenner jeg - hun kan tegne og jeg skrive, - og snart lærer hun å skrive også - men da på fransk.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

haha, det er litt det inntrykket jeg fikk gjennom boken hans også.

brevskriving med lille kongopike høres ut som en glimrende idé (og for et nydelig kallenavn :-)

 

Svare?