<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Alt dette fotballmaset

Jeg er ikke særlig interessert i fotball. Nei, det er feil - jeg er overhodet ikke interessert i fotball. Virkelig ikke. Da jeg studerte i Bergen var jeg på én kamp på Brann stadion (Brann - Viking, mener jeg å huske) og det eneste som fascinerte meg var den ekstreme massesuggesjonen blant publikum. Det som skjedde på banen kunne jeg ikke brydd meg mindre om.

Stadig vekk er det et eller annet fotballrelatert som foregår; er det ikke EM så er det VM eller Champions League eller tippekamp eller gud vet hva det heter alt sammen. Det som plager meg er ikke at hele helgeprogrammet på tv er fyllt opp med fotballkamper (for jeg har selvsagt bedre ting å foreta meg enn å se på tv) men at det å være orientert om når og hvor alle disse mesterskapene foregår anses som like viktig som å være oppdatert på presidentvalget i USA eller den globale matkrisen eller adopsjonsrett for homofile.

Og det er jo bare tøys. Visst har fotball en politisk dimensjon - det handler blant annet om samhold, om å gi fattige håp om en bedre fremtid, om å gi innvandrerunger rollefigurer. Men det er jo ikke derfor du sitter klistret foran tv-en i åtte timer i strekk og det er ikke derfor KLM velger å informere alle passasjerer på kveldsflyet fra Amsterdam til Oslo sist mandag at Nederland leder over et lag ingen trodde de hadde en sjanse mot. Ei heller er det derfor at fotballrelaterte saker sniker seg inn i nyhetssendingene, når det er mer enn nok av rene sportssendinger å ta av allerede.

Nei, det må være fordi fotballfans - hvor mange det enn er av dem - innbiller seg at hele resten av verden er (eller burde være) like interessert i fotball som det de er selv.

Det er vi ikke, jeg lover.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Erlend Sier:

Haleluja.

 
 
Anonymous Tja Sier:

Hør hør...!!

Som min kloke bestefar sa en gang, sport skal bedrives ikke beskues.

Og i den tro så ser jeg aldri på sport på tv, aviser eller radio. Bytter kanal hvis det er reklame for det og styrer unna kanaler som i perioder sender overnevnte ting.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

erlend: jups :-)

tja: ikke jeg heller, hvilket gjør at det er fullt mulig å ikke få med seg alle disse mesterskapene. dog må det sies at det er vanskelig å ignorere dette fotballtøyset nå som kjæresten har flyttet inn for sommeren. akk.

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Noen av oss er VELDIG interessert og setter pris paa at flykapteiner og andre skjoenner hvordan vi har det og gjoer hverdagen litt enklere og mindre stressa gjennom aa holde oss oppdatert. Noen av oss elsker lukta av svette menn paa gress i jakten paa rundt laer, noen av oss ser en filosofisk sammenheng mellom fotball og Selve Livet, med alle sine avskygninger. Noen av oss lever og doer for foppallen. Og noen av oss var paa Ullevaal i kveld og koste seg med Bon Jovi, samtidig som de tenkte "her skulle det helst vaert fotball og ikke konsert, men men...". Nemlig.

Jeg vil helst ikke skjaeres paa andres kammer, selv om jeg er jente har jeg elska fotball i 20 aar+ og syns det er logisk at verden handler om det naar man er i Europa og EM paagaar.

Nemlig. ;-)

 
 
Anonymous Anna Sier:

Hear hear!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

alter ego: jeg har for lenge siden skjønt at det fins mange som er fryktelig opptatt av fotball. fint for dere! det jeg ikke skjønner er hvorfor dere innbiller dere at alle andre er det også.

selv om jeg er interessert i musikk og mote og kongo, så mener jeg jo ikke at det er rimelig at nyheter om disse temaene blir ropt opp på intercallen på rutefly? :-)

anna: hurra! :-)

 
 
Anonymous Ståle Sier:

For å si det med et bibelsk ord: Amen! Jeg er SÅÅÅÅ enig :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

ståle: hurra for oss som ikke liker fotball!

 

Svare?