<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Makeløs Niese tar rotta på faren sin

Faren til Makeløs Niese, altså min svoger, har doktorgrad fra NTH i noe skummelt naturvitenskapelig noe som gjør at han har jobbet med å forske på raketter og andre uhumskheter. Akkurat det har han heldigvis sluttet med, men tatt i betraktning at denne frøkna redder verden daglig mellom ni og halv fem, så sier det seg selv at han og jeg ikke så rent sjelden diskuterer krig og fred og religion og politikk og sånn når vi for eksempel møtes i familiære middagsselskaper.

Men det var ikke poenget i dag. Poenget var snarere at han, med sin imponerende lange realfaglige utdanning, nylig ble tatt rotta på av sin datter. Makeløs Niese skal begynne på skolen til høsten (hjelp!) og har begynt så smått å øve seg på regning. To pluss fem, åtte pluss en og fire pluss fire og sånn. Far og datter hadde følgende samtale tidligere denne uken:

Makeløs Niese: Hva er tre pluss tre pluss tre pluss treee, pluss tre pluss tre pluss tre pluss tre pluss tre pluss treee, pluss tre pluss tre?
Svoger med doktorgrad: *prøver febrilsk å telle hvor mange ganger hun har sagt tre, og rekonstruerer tregangeren i hodet*
Makeløs Niese: *venter*
Svoger med doktorgrad: *gir opp*
Makeløs Niese: En hel skog!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous ulme Sier:

He,he! De er så herlige og søte disse små,søte og herlige.. :-)

 
 
Blogger Snåta Sier:

Vittig!
Morsom blogg forresten.

 
 
Blogger vibeke Sier:

Og tenk om hun hadde brukt sånn der pluttifikkasjon da! Tre gange tre gange tre gange treee gange tre gange tre gange tre gange tree gange.......
Til og med sånne doktor-matter må gi opp av og til :-)

 
 
Anonymous Frøken Skavlan Sier:

Haha, genialt:D
Ikke så lett å være voksen og komplisere alt..;)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Hvordan kan faren til makeløs niese være din svoger? Er ikke dette innavl?

 
 
Anonymous Guro Sier:

Heeeerrlig :) For en super niese sier bare jeg ;) (og svogeren tenkte sikkert ikke *panneklask* heller da *hihi*)

 
 
Blogger Sorgenfri Sier:

Haha!
En doktorgrad blekner ved siden av barnlig logikk! :o)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

ulme: det er det de er!

snåta: takk og velkommen hit!

vibeke: jeg tør ikke engang tenke på hvor stor den skogen hadde blitt da, hihi :-)

frøken skavlan: det er jo ikke uten grunn at vi ler av ketschup-vitsen fremdeles? :-)

sigvei? hvah? aldeles ikke. moren til makeløs niese er min søster, dermed blir faren min svoger. dette er da ganske enkle familiebånd?

guro: haha, nettopp panneklask var det nok han tenkte. jeg vedder på at han grmpf-er over det fortsatt, knis.

sorgenfri: ja, og det er i barnehagen man lærer de kuleste vitsene! :-)

 
 
Anonymous Frøken Skavlan Sier:

Åh, åh, kan jeg fortelle en vits?

"Alle barna hadde et navn unntatt..."

Fnis.
Jeg har en kamerat som fremdeles ikke har tatt den.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Hihi! Kanskje vi må lansere en vitsekonkurranse? Det er en bra plan når bloggtørken setter inn igjen.. :-)

 
 
Blogger Tonita Sier:

... ehe? *fniser ikke, ser bare forvirret ut*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tonita: hvorfor er du forvirret?

 

Svare?