<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Vår, tralala vår

Det er litt laber bloggefrekvens her for tiden. Det kan skyldes både det ene og det andre, eksempelvis vårsløvhet, ettårskrisa (mer om den om et par dager), del 2 av frøknas herlige ut-av-sofaen-prosjekt (går ut på å plage alle jeg kjenner med gjentatte eposter i håp om at de lar seg overtale til å bli med på ymse ditt og datt som vil forhindre meg i å gro fast i min egen sofa) eller muligens rett og slett det at Makeløs Niese ved hjelp av reinspikka magi og en svært imaginær tryllestav har transformert meg til en promp.

(Man skulle kanskje tro at hun i en alder av fem år hadde rukket å vokse fra den slags vittigheter, men der tar man tydeligvis feil. Det må nok være hennes nye blendahvite barnehagevenner som har påvirket henne i en slik uoppdragen retning. Tanten hennes bidrar åpenbart utelukkende med positiv og oppbyggelig påvirkning og ville aldri drømme om å fnise av prompe-vitser).

Anyways. Det blir blogging fremover, men bare når jeg har noe jeg har lyst til å si. Det er derfor sannsynlig at dere i den nærmeste tiden må klare dere med en bloggefrekvens som noenlunde tilsvarer det dere har sett i det siste. Heldigvis for dere så er det jo en drøss med andre ting å finne på enn å sitte inne og lese blogger. Ut i skogen og opp i trærne og sånn.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Gretten Sier:

Prompevitser er konge! Et barn må ikke frarøves den slags humor.

Lytt til Prima Vera sangene "Jeg har en vind." og "Når Jompa spiller tuba med rompa ne'på Cuba." - ren kunst!

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Ut i skogen opp i traerne - og ned paa legevakta med brukket ben? Neida, tulla bare. Synd du blogger mindre, men det er deg vel unt aa gjoere andre ting som ikke innbefatter pc hele tida!!

(Men ordene dine blir savnet...)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Skriv når du lyster. Men enig med Alter :p


pussycatd.

 
 
OpenID Elisabeth Sier:

Er stadig innom og leser hos deg. Jeg syntes du skriver lett og morsomt, s� jeg venter i spenning (her oppe i treet) :-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Frøkna: Har ikke bloggen din også bursdag snart i disse tider?
radio deler ut kake. Det burde De også snart gjøre;)

pusscad.

 
 
Blogger Tonita Sier:

Tror at frøkna bør gå til innkjøp av boka Doktor Proktors prompepulver og ha koselesing med Niese Makeløs - det vil garantert være til glede for begge.

 
 
Blogger Dumuro Sier:

SECURITY CENTER: See Please Here

 
 
Anonymous Ulme Sier:

"Og halvliteren er veldig dyr
Men på utecafe er det nok folk som kryr
Og gamle er gamle og unge er unge
Og jeg er en hyggelig fyr"

-Fortsettelsen på "Vår"-

Nyt den! Våren.. :-)

 
 
Blogger Confiteor Sier:

Håper du kommer tilbake snart, savner de snertne blogginnleggene dine :)

 

Svare?