<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Temauken er utsatt

Temauken er midlertidig utsatt fordi frøkna selvfølgelig har blitt syk - igjen. Dere som følger med på denne bloggen burde ikke være overrasket, faktisk regner jeg med at en god del av dere har klart å gjette dere frem til dette helt selv.

Åh. Så. Lei. Nå.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous frøken fräken Sier:

Åh. Nei. Du. Må. Bli. Bra. Nå!

 
 
Blogger frikke Sier:

Men i all verden?
Begynner så smått å bli bekymret for frøkna nå.
Bli bra igjen, fort! ;)

 
 
Blogger Livs lerreter og annet Sier:

Nei og nei! God bedring!

Ellers har jeg veldig tro på min dyktige akupunktør, som sørger for at kroppen min klarer det meste, bare ikke det å bli helt og fullstendig frisk.

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Poeh... Naar du er syk har du jo tid til aa ligge paa sofaen med laptopen naert tilgjengelig og knekke ut feberfantasiloesninger paa alle verdens problemer vel??

;-)

 
 
Anonymous randi Sier:

Ta godt vare på deg selv da - og kommer det en feberfantasi krypende kan du jo taste den inn...

 
 
Blogger Amelie78 Sier:

Kjipt! God bedring, glede-og-humørspredende makeløsfrøken!

Am.

:)

 
 
Blogger Confiteor Sier:

God bedring!

 
 
Anonymous Heidi Fleiss Sier:

God bedring på deg frøken!
Typisk at det skal slå til når det allerede er ferie fra før...

 
 
Anonymous Cat Sier:

God bedring!!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

frøken fräken: i know. jobber med saken.

frikke: takk takk. litt bekymra selv i grunnen :-)

livs lerret: takk! klarer ikke akupunktøren din å gjøre deg frisk? det var overraskende må jeg si, trodde sånne folk kunne hamle opp med det meste.

alter ego: i teorien kanskje. i praksis har hodet mitt vært opptatt med helt andre ting :-)

randi: ingen underholdende feberfantasier er jeg redd. men prøver å ta vare på meg selv som best jeg kan :-)

amelie78: takk for fantastisk hyggelig kommentar!

confiteor: takk!

heidi: takk! helsa min gir glatt i beng om det er ferie eller hverdag, er jeg redd.

cat: takk!

 
 
Blogger Tonita Sier:

Snufs, - ble jeg smittet?
Gubben, - ble han smittet også (- hvordan fungerer fordøyelsessystemet?)

Gooooood bedring.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tonita: i så fall beklager jeg!

hm, fordøyelsessystemet?

i like måte!

 

Svare?