<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

God påske!
Med utsikten fra kjøkkenvinduet mitt ønsker jeg verdens beste lesere (og alle andre som
skulle slumpe til å slenge innom her) en fabelaktig påske!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Eugenie Sier:

Jeg slumper ikke bare innom, men leser her fast. Kommentarene er det heller så som så med :-)

Uansett, en riktig god påske til deg også! Nyt den, det gjør jeg!

 
 
Blogger Frøken Aberlour Sier:

god påske med eller uten snøføyk! :)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Godpåske!Og jegser at Alter Ego har vært innom med blomster fra oss leserne ;-)

kri

 
 
Blogger Tonita Sier:

Herlig å bli inkludert i gruppen 'verdens beste lesere'

Men - klart at verdens beste frøken må ha gode lesere.

Her er det vår, - det var sol til for litt siden, blått vann, snø på fjellene i bakgrunnen, vind og sand i luften - og ganske så lite folk omkring.

God påske!

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

God paaske selv, dama, haaper du nyter den i godt selskap og med aktiviteter som gjoer deg glad:)

 
 
Anonymous randi Sier:

Regner med at alle vi som leser er verdens beste, og dermed er jeg det også :-)
Riktig God Påske til deg!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

eugenie: takk, jeg nyter alt jeg kan! :-)

frøken aberlour: takk! ja, hva er det med alll denne snøen? hva skjedde med våren liksom? hmpfr.

krissy: til deg også! har alter ego vært her med blomster? så koselig!

tonita: du er i selve kjernen av verdens beste lesere :-) høres ut som du har en finfin påske, fortsett med det!

alter ego: det gjør jeg! ;-) og god påaske til deg og!

randi: ja, selvsagt! god påske du og!

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Jeg tror Krissy refererte til paaskeliljene dine. For de ligna paa dem jeg kom over her om dagen:)

 

Svare?