<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Michael Bublé: EverythingEverything er, i motsetning til mye annet av Michael Bublé, ikke en storband-sang. Jeg er strengt tatt ikke overvettes begeistret for mannen (og ble i grunnen litt skuffa da jeg fant ut at han har skrevet denne sangen selv og at det derfor kom til å bli vanskelig å finne en annen versjon av den), men Everything er så fredagsfin at jeg bare måtte poste den. Dessuten er jeg forelska og kan ikke hjelpe for at jeg liker kliss.

"And I get to kiss you baby just because I can."

Ah, I'm such a lucky girl.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous My2CentsIn Sier:

Hei, du er modig som legger ut musikk du hører på når du er forelska. Tenker jeg skal skåne folk for det :)
Jeg orker ikke storbandmusikken til MB, men han har noen fine viser jeg tror han har skrevet selv, bl.a en som heter "Lost". Verd å høre på.

Elisabeth

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Enjoy - hoeres ut som om du har en helg med sjaerstebesoek og det er deg vel unt i saa fall! (Jeg haaper han baerer over med musikkvalget ditt;-) )

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Elisabeth: Haha, modig eller dum? Skal tenke på å sjekke ut Lost, men egentlig syns jeg det holder å like èn sang av MB, om ikke det skal bli flere.. :-)

Alter Ego: Neida, her er ingen kjæreste. Han driver visst og er macho og slår ned vegger med slegge denne helgen..

Men han mener jo allerede at musikksmaken min er obskur, så jeg regner med at litt MB fra eller til ikke vil spille noen særlig rolle :-D

 
 
Anonymous Lin Sier:

Everything er kul. Og Lost er virkelig fin når man er i det klissete hjerte-smerte-hjørnet.

 

Svare?