<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Staten passer på deg

Siden jeg reiser til skumle strøk og redder verden og sånn så har jeg ganske nylig vært på sikkerhetskurs hos Politiets Sikkerhetstjeneste. Der lærte jeg at det viktigste man må huske på for å unngå å bli utsatt for terror og kidnapping og overvåkning, er å være uforutsigbar. Tar du samme ruten til jobb hver dag så skjønner jo enhver fjomp med maskingevær ganske fort hvor og når han kan rane/kidnappe/banke deg.

Hemmeligheten er altså å være uforutsigbar i alle situasjoner. Og det var først da jeg lærte dette at jeg skjønte hvor godt norske myndigheter passer på oss. For hvem sørger for at vi aldri er på jobb til samme tid hver dag? NSB. Hvem gir byggetillatelser i hytt og pine sånn at den veien du trodde du kunne kjøre plutselig er stengt? Plan og bygningsetaten. Hvem lar være å måke når det snør sånn at du ikke kommer deg dit du skal? Kommunen.

I tillegg har myndighetene mobilisert store private aktører for å passe på at nordmenn er trygge. Norwegian for eksempel, ser til at du sjelden kommer deg dit du skal når du har tenkt. Netcom legger ned mobilnettet med jevne mellomrom for å passe på at du ikke alltid får gitt de beskjedene du vil. Dessuten sitter det en hel gjeng med folk i Nigeria som er lønnet av den norske stat for å spamme ned e-posten din.

Tror du streikeretten ble innført for å sikre at arbeiderne kan hevde sine rettigheter? Selvsagt ikke. Lærere, bryggeriansatte, helsepersonell, heismontører - de vet det kanskje ikke selv, men noen trekker i trådene for å få dem ut i streik slik at hele Norge blir uforutsigbart. Alt for å unngå at vi blir bortført av skumle menn med finlandshetter og håndgranater.

Tenk på det du, neste gang du skriver et sint leserbrev til lokalavisa for å klage på at et eller annet der ute i samfunnet ikke fungerer som det skal. For nå vet du at det er nettopp det det gjør – og det er for å verne deg mot terror. Se det er myndighetene sine, det!

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger frikke Sier:

Wow! For en herlig konspirasjonsteori! Med ett følte jeg meg så mye tryggere. Jobber selv med beredskap i staten. Skal ta denne videre :)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

:-)

pussycatd.

 
 
Blogger Annikken Sier:

Hahaha, jeg ler!!

Bra noen kan forklare oss mindre opplyste hvordan ting henger sammen. Ingen sure miner i slike situasjoner fra meg lenger;)

 
 
Blogger Espen Sier:

Hehe. Dette høres ut som Jarle.

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Yay! Naa har jeg plutselig skjoent saa mye mer. Dette akademiet ditt imponerer meg, froekena:) Innlegget ditt fortjener distribusjon i hver eneste lokalavis landet rundt. Skjoent hva skulle innskriverne DA fokusere paa...?

 
 
Blogger radiohode Sier:

Hva skulle vi gjort uten deg, frøken?

 
 
Blogger mirakel Sier:

Haha! Genialt skrevet! *bøyer meg i støvet*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

frikke: du jobber i staten og var ikke informert? gisp! jeg tar det som et bevis på hvor vanntett denne teorien er!

pussycatdoll: :-)

anniken: nei det er klart, når man først skjønner hvordan ting henger sammen så er det jo ingen grunn til å være sur :-)

espen: neida, det er det omvendte av jarle. han tror jo at noen er ute etter han, jeg mener staten passer på oss..

alter ego: jeg prøver meg jo på litt folkeopplysning fra tid til annen, som du vet. tipper lokalavisene hadde boikottet innlegget, de hadde jo sluttet å få leserbrev..

radiohode: det lurer jeg også på! :-)

mirakel: hyggelig å se deg her igjen! og takk takk! :-)

 
 
Blogger Guro Sier:

Fantastisk innlegg frk makeløs :)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Hallo! Lenge siden sist nå :)Jeg har rost deg for gode illustrasjoner tidligere og du har jammen ikke blitt noe dårligere heller.

Hvordan er du på konspirasjonsteorier generelt sett?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

guro: takk takk!


gretten: hei på deg du! hyggelig at illustrasjonene blir satt pris på!

generelt sett vil jeg si at jeg er en racer på konspirasjonsteorier. det er nesten så man skulle tro jeg var med i Illuminatus!

 
 
Blogger 2barnOgKjøkken Sier:

Utrolig bra :) Endelig en forklaring på hvorfor trikkene samler seg opp ved Brugata om dagen.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Jeg digger konspirasjonsteorier og denne var fantastisk! Den fikk meg med ett til å bli litt glad i kommunalt tull og tøys. :)

 

Svare?