<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna tar en Margaret i Bloggidol

Hei hurra for meg som ble nummer to i Bloggidol! Takk til alle som har fulgt med og stemt, alle som har skrevet og bidratt og alle som har arrangert og organisert. Og grattis til Victoria som vant og Virrvarr som tok tredjeplassen. Bra innsats alla ihop!

Forøvrig viser det seg at url-en til Bloggidol er mystisk lik url-en til en helt annen type side; blogidol.wordpress.com (med en g i stedet for to) er en tysk blogg bestående av en eneste post med bilde av en halvnaken dame. Oh well.

Finaleoppgaven i Bloggidol var å bruke to av de seks ordene finalistene absolutt ikke ville ha som finaletema. Jeg valgte å skrive om ordene kompetansekartlegging og murglumf, her er mitt bidrag:

Kartlegging av Googles kompetanse

Du kan skrive på alle språk som fins,
kjenner definisjonen av en provins
Vet forskjell på Riesling og Muskatell
og navnet på faren til Alfred Nobel

Du vet hvilke land som har presidenter
og kan kalkulere med koeffsienter
har oversikt over all terminologi
og kan forelese om astrologi

Du vet navnet på alle dyr og fugler,
har kunnskap om indiske stormoguler,
kan analysere lyrikk og prosa
og kjenner til underlig kuriosa

...

Det er ikke rart at man kanskje tror
at du vet om alt mellom himmel og jord
Men hemmeligheten din avsløres her;
du aner ikke hva en murglumf er

(Til deg som har sett for lite på Idol; Margaret Berger var wildcard i Idol 2004 og endte på andreplass i finalen. Hun var en av de få som har kommet ut av Idol-sirkuset med kred-en i behold. Oi, det siste der burde jeg kanskje ikke sagt? Hih.)

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Den var god, denne. Bedre og bedre for hver gang den leses egentlig.

At jeg trodde Virrvarr sitt var ditt, tror jeg hadde med innledningen. Hun skrev noe om grillingsdress etc, som jeg husker så godt at du skrev om for en tid tilbake:) Og skal jeg være ærlig, trodde jeg du puttet inn litt stæsj om frognerfitter etc for å sjarmere en av dommerne :p

kri

 
 
Blogger Tonita Sier:

Gjett om jeg har sansen for slik kartlegging.
(Studentene forstår ikke forskjell på info funnet rett på via Google, og info fra fagdatabaser med inngangsmateriale som er peer reviewed).

Men - bortsett fra parentesen, - herlig dikt.
Ikke uventet.
Forventningen er alltid høy når det gjelder stoff fra deg, og jeg har hittil aldri blitt skuffet.

Tre stjerner kjære, - annenplass er supert, - og stjerne er du.

*Må besøke de andre*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

krissy: haha - frognerfitter, jeg? jeg er da alt for prektig til å bruke denslags ord :-D

syns både virrvarr og victoria var lett gjenkjennelige, men det var kanskje fordi jeg kunne utelukke mitt eget bidrag..?

tonita: studenter er ikke så smarte. det er derfor de studerer :-D

takk takk takk for vakre ord som alltid! og ja, løp og besøk de andre - veldig gode blogger!

 

Svare?