<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Nye anbefalinger

Jeg skal ikke skryte på meg å drive med særlig målrettet blogging men det hender faktisk at jeg tenker litt på hvem det er som leser det jeg skriver. Og selv om jeg jo er en ivrig statcounter-jente som burde vite bedre så ender jeg som regel opp med å se for meg dem som vanligvis kommenterer her pluss dem jeg kjenner IRL som jeg vet at leser her sånn innimellom.

Men så hender det at jeg tilfeldigvis finner noen helt andre lesere, og det er jo riktig så stas. Lykkesmykke for eksempel, som jeg aldri har hverken hørt om eller lest noe av, men som ser ut til å henge her inne i smug. Fryktelig hyggelig er det!

Og i natt drømte jeg at min fars gamle tante, min semi-liksombestemor, også leste denne bloggen. Da kjente jeg at det kanskje var på tide å legge inn litt sensurering på hva jeg skriver (og håpe veldig at hun ikke blar for langt tilbake i singlesnakk-arkivet). Men så kom jeg på at jeg antagelig drømte om henne fordi jeg har dårlig samvittighet for at jeg ennå ikke har skrevet julebrev til henne. Ja, brev - sånn med konvolutt og frimerke. For hun leser ikke mail. Og da innså jeg at det er temmelig usannsynlig at hun leser blogger også.

Forøvrig har jeg oppdatert listen over anbefalte bloggposter i høyremargen. Mye bra å lese der!

(Jada, jeg er enig i at det er usedvanlig dårlig timing å skrive denne posten rett etter at jeg har slengt litt med bloggleppa om metablogging og elitedebatter. Hadde jeg vært litt lurere hadde jeg ventet en måned, men det er jo så kjedelig å være lur hele tiden).

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Anonymous emelie Sier:

Folk skriver for lite brev, synes jeg.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja sant? Det er jo superkoselig å finne noe annet enn regninger i postkassen en gang i blant :-)

 
 
Blogger Tonita Sier:

Fin-fin bryllupsdans!

 
 
Blogger radiohode Sier:

Jeg vet nesten ikke om jeg tør skrive kommentarer her inne lenger, jeg?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Men i all verden, hvorfor ikke det? Du er da mer enn velkommen som kommentator hvertfall :-)

 
 
Blogger radiohode Sier:

Vel. Jeg skrev en sånn derre metapost i helgen. Og da daler jeg vel ytterligere i frøkenens anseelse?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Neida, det er det flere enn deg som er skyldige i. Jeg for eksempel.

Du må ikke ta det så alvorlig, gamle venn! :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tonita: ja, beste jeg har sett ever! :-)

 
 
Blogger radiohode Sier:

Nuh blir man varm om hjertet, skjønne frøken. :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

ingenting gleder meg mer! :-)

 

Svare?