<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Mareritt

Bråvåkner av mareritt om kaos og helten min innlagt på sykehus. God medisin for å returnere til idyllisk hverdag hadde vært kyss på kinn, tåretørk og trøstende forsikring om at alt er bra.

Den brutale virkeligheten er imidlertid tom leilighet, en telefon som ikke virker og en kjæreste som er opptatt med et eller annet og derfor ikke er å finne på Msn. Så da benytter man seg av årelang single-erfaring; sier til seg selv at det bare var en drøm og begynner på oppvasken i stedet.

Pendleforhold suger.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous emelie Sier:

Du er også en av de som tar oppvasken i sånne situasjoner, ja.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Og plutselig så finner man ut at det er likså greit å bare ta den ene rosa skyen og flytte den nærmere den andre rosa skyen :-) Det funket for meg i alle fall! Supert å høre at du har funnet deg en kjekk mann da!!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

emelie: tydeligvis..?

seredipitycat: god plan som vi får håpe kan settes ut i livet medengang :-) ja, det er supert!

 
 
Anonymous Sus Scrofa Sier:

Hrmf. Hør nå her frøken Make, hvis denne bloggen skal dreie seg om sånne luksusproblemer, så sletter jeg bokmerket mitt, altså!

- Sus Single

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

sus scrofa: oida, unnskyld. hva skal jeg blogge om da syns du? (jeg spør helt oppriktig altså!)

 
 
Anonymous Sus Scrofa Sier:

Oppriktig, altså? Jeg vet ikke om det er noen vits i å gi deg råd. Du er i en annen fase av livet enn for x uker siden, og har sikkert andre ting på hjertet nå. Fair enough. Om det er mindre interessant for *meg* å lese, ... vel, fair enough det også.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja det er jo forsåvidt fair enough, men litt trist syns jeg jo at det er - at jeg mister deg som leser fordi jeg gir opp singlestatusen. Så jeg håper nå at du stikker innom litt av og til likevel jeg :-)

 

Svare?