<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Meme: Bare ett ord

Jeg har blitt tagget av Örn med dette memet som kryper rundt i Bloggebyen om dagen, og jeg er jo selvopptatt nok til å bli glad når folk stiller meg spørsmål som handler om meg selv (hvorfor er det ingen MMI-folk som ringer og spør om når jeg sist handlet på Rema? Jeg vil gjerne svare, bare dere ringer!). Utfordringen her er å bare svare ett ord på hvert spørsmål. Jeg syns jeg klarte meg ganske bra jeg:

1. Hvor er mobilen din? Veska
2. Skildre kjæresten din? Finest!
3. Håret ditt? Langt
4. Moren din? Klok
5. Faren din? Praktisk
6. Hva er favorittingen din? Laptopen
7. Hva drømte du om i natt? Glemt
8. Hva drikker du helst? Vann
9. Drømmebilen? Miljøvennlig
10. Hvilket rom er du i nå? Kontoret
11. Eksen din? Avsluttet
12. Din største skrekk? Ensomhet
13. Hva vil du være om ti år? Mamma
14. Hvem var du sammen med i går kveld? Ingen
15. Hva er du ikke? Traktor-lesbe
19. Det siste du gjorde? Skravla
20. Hva har du på deg? Skjørt
22. Favorittboka di? Momo
23. Det siste du spiste? Ananas
24. Livet ditt? Strålende
25. Humøret ditt? Glad
26. Dine beste venner? Suverene
27. Hva tenker du på akkurat nå? Finingen
28. Bilen din? Ikke-eksisterende
29. Hva gjør du akkurat nå? Te-drikking
30. Sommeren din? Superbra
31. Sivilstatus? Kjæreste..?
32. Hva er på tv-en din akkurat nå? Ukjent
33. Når lo du sist? Lunsjen
34. Når gråt du sist? Nyttårsnatten
35. Skole? Javisst

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Jeg er så særartet, at ett ord heller maner til større nysgjerrighet :-Dkri

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Det er da ikke det dummeste som kunne skjedd :-) Noe spesielt da?

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Hvorfor graat du nyttaarsaften forsempel??

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Fordi en på festen slo til meg på dansegulvet. Det var ikke med mening, han bare danset litt heftig, men det gjorde skikkelig, skikkelig vondt. Hadde øm nese i flere dager etterpå!

 

Svare?