<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Julegaveføljetongen del 2: Fashionable bleiebag

For som reklamen sier; Who says mommy should be on maternity leave from style?

Og dessuten: A beautiful bag that makes diapering more fashionable. Jeg må innrømme at jeg ikke har tenkt på at det er for lite fashion i et vanlig bleieskift, men jeg har helt klart observert den bekymringsverdige mangelen på glamour blant nybakte mødre. Og nei - jeg gidder ikke høre på argumenter om at de har andre ting å tenke på enn høye hæler og bleiebag-er i silke. Det er faktisk enhver barnløs kvinnes rett å fnyse høylydt av hvordan tidligere fabulouse medsøstre reduseres til ustilige tidsklemme-ofre med Crocs-sandaler, fett hår og joggebukser med knær i.

Så hvis du kjenner noen som trenger å se at det fins glamourøse veier ut av ammetåka kan bleie-bagen kjøpes blant annet her. Den har en hel haug med praktiske dingser og lommer og kan brukes både som skulderveske og som sekk. (Gisp! Jeg forter meg å anbefale det første).

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Hehe. Eller rett og slett bare en "granny"-bag. Til tena bleier ++
:-D Kanskje jeg kan kjøpe en sånn til noen til jul? ...

krissy.

 

Svare?