<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Eartha Kitt with Friends: Santa BabyEartha Kitt hadde orginalen til denne sangen som, i motsetning til hva de fleste tror, aldri ble spilt inn av Marilyn Monroe. Eartha spilte den inn i 1953 og den var en av hennes aller største meritter. En annen ting hun gjerne huskes for er sin rolle som Catwoman i tv-serien Batman fra sekstitallet.

Og med dette er det vel ikke annet å si enn god jul og sånt, håper nissen gir deg akkurat det du har ønsket deg! Og hvis du - som jeg - ikke har klart å hoste opp den helt store ønskelisten i år, er det sikkert ikke for seint å sende teksten til Santa Baby på epost til julenissen@nordpolen.com

Santa baby, I wanna yacht,
And really that's not a lot,
Been an angel all year,
Santa baby, so hurry down the chimney tonight

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous emelie Sier:

Hehe, god jul :)

 
 
Blogger Lothiane Sier:

Jeg må nok innom og høre sangen en annen dag, for faren min har ikke høyttalere koblet til pc'en. *snøft*

Ønsker deg en riktig god jul!

Juleklemmer
fra Lothiane

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Santa baby was innom her. Hurra! Naa har jeg gode hoeyttalere jeg kan koble iPod'en min og lykken er fullkommen en stund:) Hva med deg?

 
 
Blogger Lothiane Sier:

Nå har jeg fått høre den... og for en fantastisk fin versjon. Hun har en herrrrrlig stemme!

Fortsatt god jul :)

 
 
Blogger Tonita Sier:

Eartha Kitt var det mest sexy syngedamemennesket som fantes. Hun var en purrende katt, en farlig tiger, og den helt helt spesielle vibratoen var hennes varemerke.
Gøy at du hentet henne fram miss M.

Gode romjulshilsner sendes i fleng!
Gleder meg til å lese deg neste år også.

 
 
Blogger Heidi Fleiss Sier:

Oooh!
Det er faktisk litt stas å komme på jobb i romjula når det ligger pakke fra selveste Fröken til en der! Nå kan jeg spille stein, saks og papir uten å svette!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

 
 
Anonymous Anonym Sier:

GOD JUL og godt nyttår til Frøkna:-)

Kris.

 
 
Blogger elx Sier:

Julen er vel overstått her i gården, og selvom "Santa Baby" er en klar favoritt mht julesanger så nynner jeg på den (mye døllere) "Baby Come Back" av - tenke seg om - Player. Hvor blir det av deg Frøken Makeløs? Dagen er ikke den samme uten!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

emelie: litt seint ute nå, men håper du hadde en jul hvertfall! :-)

alter ego: fullkommen lykke her også, takk! :-)

lohiane: ja, den er veldig fin - glad du fikk høre den til slutt. håper du hadde en bra jul, det hadde jeg! :-)

tonita: så hyggelig da, håper du fortsetter å lese det jeg skriver - veldig hyggelig å ha deg her! :-)

heidi: yay, så bra at de kom frem - beklager forsinkelsen!

krissy: godt nytt år til deg også!

elx: jeg er tilbake nå! dessverre litt lykkeligere enn hva du hadde håpet på kanskje? ;-p

 
 
Blogger elx Sier:

Dessverre? *klø seg i hodet*
Du skriver da fine poster når du er glad også? ;)

 
 

Svare?