<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Julerelatert tankevirksomhet

Kan ikke noen andre enn Mariah Carey skynde seg å synge inn en versjon av All I want for Christmas is you? Love the song, ikke like glad i artisten.

Ok, så er det ikke kjempelurt å dra på julegaveshopping iført sine aller høyeste hæler. Men jeg så temmelig smashing ut da, det skal jeg ha.

Hvordan kan det ha seg at de presangene som alltid er både vanskeligst og kjedeligst å kjøpe (les; far og svoger) i år har vært reneste barnematen - og tilsvarende; at de som pleier å være enklest og morsomst å kjøpe (les; mor og søster) i år har bydd på store problemer? Er det denne kosmiske balansen som homovennen snakker om (alt jevner seg ut i det lange løp) som nå også har spredd seg til julegaveinnkjøp?

Hvor er julekalenderen min?

Hvor er snøen?

Jammen er det ganske praktisk å ikke tåle melk når man har kontor fem skritt fra resepsjonsdisken hvor all julegavesjokoladen står (i fem minutter, før kollegaene har gumlet den i seg). Uten intoleransens velsignelse hadde det vel vært en viss fare for at klærne mine hadde sittet ørlite trangt på kroppen i januar.

Å lage juleplate tar ufattelig mye tid når man først må finne ut hvilke sanger man vil ha med, og så laste dem ned fra nettet. Etterpå viser det seg at man nesten like gjerne kunne kjøpt en ferdig juleplate med Bing Crosby, men det ville jo ikke gitt meg i nærheten av like mye kred som det jeg regner med at jeg får for den jeg har laget selv.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Hun lille jenta i Love Actually har jo en fin versjon av All I want for Christmas is you. Eller? http://youtube.com/watch?v=Pikz3DMhu54

(jeg tester om jeg får til dette nye systemet til blogger her Sign-in using wordpress Blog Name, er det nok med ordentlig, tror du?)

 
 
Anonymous g Sier:

Finnes noen cover-versjoner ...:

http://en.wikipedia.org/wiki/All_I_Want_for_Christmas_Is_You

:-D

God jul!

 
 
Blogger Heidi Fleiss Sier:

Britney har vel også klart å stønne ut en versjon...

God jul til deg og dine i alle fall :D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

(beklager sørgelig sent svar på disse kommentarene!)

sonja: høres ikke hun veldig ut som mariah da? (og jeg syns det ser ut som det funker bra jeg!)

g: takk! og god jul til deg også, selv om jeg så disse kommentarene skammelig sent, så det får nesten bli god jul 2008..?

heidi: huffda, stakkars britney.. :-)

 

Svare?