<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Julegaveføljetongen del 3: Flaskeåpner

Siden det stakkars hodet mitt fremdeles er ganske tomt, så kjører vi på mer flere julegavetips. Dagens dings er fra Georg Jensen og fås kjøpt blant annet på David-Andersen. Denne elefanten er kanskje den tøffeste øljekken ever og gruser både øyelokk, lightere og sveitserkniver.

Men faktisk, mens jeg skriver dette, så kommer jeg på den der gode gamle flaskeopptrekkeren (heter det det?), den som var flat og nesten litt trekantet og som man kunne sette fast på flasketuten etter at korken var tatt av sånn at flasken var tett likevel. Det var opptrekkeren sin det! Hvor ble den av? Jeg er ikke i stand til å spore opp noen bilder av den på nettet, men det er mulig at "flaskeopptrekker" ikke er helt riktig søkeord.

Hva sier dere, kloke lesere? Var den gode gamle opptrekkeren kanskje til og med norsk mon tro?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Espen Sier:

Selvsagt husker jeg den opptrekkeren som man kunne bruke som "kork". Den hadde en slags rød gummipakning. Fungerte flott.

Det fantes også en utgave i hard plast, husker jeg. Den hadde en litt annen utforming, med riller på innsiden. Husker du den?

 
 
Blogger Tonita Sier:

Jeg forstår klart at jeg kaster alle gjenstander 10 år for tidlig, - også diverse eksemplarer av overnevnte nyttige gjenstand.
Hvorfor trengte vi den ikke lengre? Fordi det kom skrukork på cola-flaskene? Fordi vi fikk for god råd?

 
 
Blogger radiohode Sier:

Og så hadde man en med to sirkler på, hvor den ene skulle presses på utsiden av tuten, mens den andre skulle presses på innsiden. Jeg kan bare huske å ha sett hvite sånne, men de hadde jo alle slags farger. Men plast var det.

 
 
Anonymous Sus Scrofa Sier:

Hva med hammeren?

 
 
Blogger Lothiane Sier:

Ja, jeg husker også den gode gamle opptrekkeren som også kunne brukes som kork. Som Tonita sier; det handler nok om at det kom skrukork på flaskene. Likevel, det er godt å mimre litt. :)

 
 
Blogger Heidi Fleiss Sier:

Jeg tror vi har noen sånne liggende på hytta, men de er så sprø i gummien at jeg ikke tør å bruke dem som kork. Dessuten er det nesten bare øl som jekkes for tiden, og da passer det like godt med en øllefant. Jeg kjøpte en på mique for et par år siden, men det spørs om ikke de har rappa designet fra Hr. Jensen...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

espen: riller? mener du den som radiohode snakker om, den man kunne sette rett oppå tuten?

tonita: de skrukorkene har ikke ført noe godt med seg. hull i tenna og kasting av designklassikere. skandale!

radiohode: jeg kan også bare huske hvite sånne, kanskje de ikke fantes i andre farger? av en eller annen grunn har jeg fått det for meg at det sto "nora" på de i metall, kan det stemme? og i så fall hvorfor?

sus scrofa: ah, two-in-one! uhyggelig praktisk så klart, men utseendemessig slår den ikke øllefanten. syns nå jeg.

lothiane: jeg er mot skrukorker nå, kjenner jeg. kanskje jeg burde lage en facebook-gruppe?

mique: det spørs nok kanskje det ja. men flaskeåpneren kan vel brukes selv om gummien er blitt sprø?

 
 
Anonymous Anonym Sier:

http://totiportal.com/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=287&d=

 
 
Blogger Espen Sier:

Frk M: Neida, det er ikke den jeg tenker på. Denne fantes i mange forskjellige farger, og hadde gjerne reklametrykk på. Den var mer mer rektangulær i formen med rette vinkler. Hjørnene var dog ganske avrundet. Teknikken var den samme som med den første opptrekkeren du nevnte, hvor man skyver den på fra siden.

Oi. Nå kom jeg på enda en variant. Det var en slags propp som man satt ned i flasken. Så kunne man bøye en metall-hendel som satt på toppen slik at "proppen" ble trykt sammen og utvidet seg, og dermed gjorde flasken tett. På metall-hendelen var det et spor som fungerte som flaskeåpner.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

HAIDO HO- Ho, Frøkna. Haidi, Ho-Ho.

Flaskeåpneren var definitit ingen norsk oppfinnelse. Visse du at vikingarna drakk brygget øl rett fra støvel-kanten?? :-D

Kris( p.doll

 
 
Blogger radiohode Sier:

Det stod ofte "Nora" på dem fordi de ble brukt som rekvisitter på teateret. ("Et dukkehjem", vet du.)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

krissy: jeg mente ikke flaskeåpnere generelt, bare den der trekantete saken. og den der viking-teorien din må du lengre ut på landet med asså, så lettlurt er jeg ikke! :-)

radiohode: hm, ja det virker jo som en rimelig forklaring.. :-)

 

Svare?