<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Feist: 1234Feist oppdaget jeg først via den nå nedlagte bloggen Oppvekst, og hvordan kan man la være å like henne når hun har laget en sånn fest av en video? Dessuten er musikken vel verdt å lytte til på egen hånd og plata The Reminder som denne sangen er hentet fra ble nylig kåret til årets beste av Musikbyrån.

Leslie Feist var tidligere medlem av indiegruppa Broken Social Scene og har gitt ut tre soloalbum så langt. Hun bidro også på Kings of Convenience sin plate Riot on an Empty Street.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Delirium~ Sier:

Jeg oppdaget henne da jeg tittet på Musikbyrån er om dagen. Og jeg tror sannelig jeg trenger den CD'en!

 
 
Blogger Zava Sier:

Feist er suveren, la ut "My Moon My Man" på z-bloggen for ei tid tilbake. Gullllllegod, kjøp deg plata Delirium!

 
 
Blogger Delirium~ Sier:

Mmm - tror den blir i julegave til meg selv. I januar. Hvis jeg har flere penger igjen ;o)

 
 
Blogger Espen Sier:

Flott låt da. Imponerende video også. Hele saken er gjort i en tagning ser det ut til. Det skal litt til å få til med all den avanserte koreografien. Tipper de holdt på en stund før den satt. :)

 

Svare?