<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Gnuffent

I det siste har jeg begynt å gå rundt og si at ting er gnuffent. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra og kan ikke egentlig komme på noen andre som sier det, men jeg syns det er et strålende ord. Selvforklarende liksom. Det fins et ord for sånne ord som høres ut som det de betyr men det kommer jeg ikke på hva er. Uansett mener jeg at gnuffent er et sånt ord.

"Hun er litt gnuffen på deg for det du sa"
"Det der syns jeg var skikkelig gnuffent"

Det er ikke helt guffent, det er mer sånn halvirritert/småfornærma/semiteit/passelig misfornøyd. Eller noe i den retning.

Forøvrig må det sies at jeg er særdeles lite gnuffen om dagen.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger elx Sier:

*hi hi*
Gnuffent er i bruk i min omkrets også med omtrent nøyaktig samme definisjon.
Og om det ikke akkurat er et onematepoetikon (hvorfor i all verden er ikke *det* et lydord?) så funker det 100% for ingen spør hva du mener når du bruker det...

 
 
Blogger elx Sier:

Øhh, ikke omkrets. Omgangskrets. Den sistnevnte er størst!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

elx: ok, så det er ikke jeg som har funnet på det? neivelda. snodig hvordan sånne ord plutselig bare oppstår uten at noen vet hvor de kom fra. ordene altså.

og selvsagt er omgangskretsen din større enn omkretsen din, knis. det vet jeg, for jeg har sett bilder av deg, hihi.

 
 
Blogger Gretten Sier:

Googler man ordet "gnuffent" får man bare ett treff. Og hvor var jo heller ikke særlig overraskende. Tidenens minste sosiolekt dette her.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Hey, det var lenge siden! Hvor holder du hus om dagen? Ikke i bloggerbyen tror jeg?

Det er vel å ta litt hardt i å kalle et eneste ord en sosiolekt, men sånn bortsett fra det så må jo noen være først ute. Og det ble meg, yay! Google det igjen om et år, så får du se! :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Jeg er enig i at det ikke kan kalles en sosiolekt - det var et dårlig valg av ord. Er det noe annet som passer bedre?

Jeg har stort sett oppholdt meg IRL, men er litt på vei tilbake til Bloggopolis igjen. Men jeg så jo at det er en ny meta-/eliteblogger-debatt som ruller og da får jeg jo helt dilla. Hater det! Så det er jo nesten så man snur i døren...... Det er gnuff det kjære :-)

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Jeg innbiller meg at 'gnuffent' kommer fra gnukk og guffent. Det siste forklarer seg selv, det foerste blir ekkelt naar noe er ment aa gaa glatt og enkelt og i stedet gnikker litt og skaper friksjon man ikke vil ha. Synd det ikke funker paa utenlandsk, egentlig, for det er et glupt ord;)

 
 
Anonymous Bilturist Sier:

Jeg hadde en periode hvor jeg brukte uttrykket "plæh". Det kunne jeg bruke om alt fra å beskrive en litt ubestemmelig sinnsstemning til ting og folk jeg ikke husket navnet på. Eller lange, håpløst kompliserte ord som jeg ikke alltid orket å uttale. Det bunnet vel egentlig i dårlig ordforråd og/eller latskap, når jeg tenker etter... Uttrykket spredde seg faktisk også blant enkelte lett påvirkelige i omgangskretsen.

"Dette synes jeg var litt plæh."

"Kan du sende meg litt plæh?"

"Husker du han derre Plæh?"

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

gretten: hva med det gode gamle ordet "slang-uttrykk"?

ikke la din retur stanses av at noen diskuterer noe ingen mener er verdt å diskutere. det gir seg snart, jeg lover. for å si det med kate winslet: come back!

alter ego: se der ja, det er jo en plausibel forklaring. jeg har aldri hørt om å gnukke før tror jeg. eller er det mer et adjektiv kanskje - at noe er gnukk? eller gnukkent? ok, jeg skjønte det visst ikke helt likevel..

bilturist: nok et fremragende ord som kan brukes om så mangt. det liker vi! hvorfor i all verden sluttet du å bruke det mon tro? riktignok får det deg kanskje ikke til å fremstå som fryktelig velartikulert og ordrik, men du har jo så mange andre baller du kan spille på!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Samme betydning, men bare første tre:
Åhh , du din GNU".
Slik bruker jeg det ordet.selv om det er en stund siden sist skal jeg innrømme;)

kr

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

krissy: ja det er sant, det høres litt kjent ut. tror noen i min omgangskrets også gikk rundt og snakket om gnuer for en tid tilbake :-)

 

Svare?