<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna serverer julegavetips: En føljetong

Jeg har tenkt å fôre dere med julegavetips i desember, uansett om dere vil det eller ei. Den første potensielle julegaven er den oh-so-fabulouse iKaraoke som passer perfekt sammen med iPod-en din. I følge reklamen sender den musikken rett til stereoanlegget ditt, men uten vokalen sånn at du kan synge karaoke hjemme hos deg selv og ikke plage noen (unntatt muligens naboene dine). Dessuten kan du synge av hjertens lyst til alle dine egne favoritter, og ikke bare de kjipe åttitallshitene de har på karaoke-barer.

Min personlige karaoke-erfaring er svært tynn og begrenser seg til en enkeltepisode i min søsters utdrikkingslag, en hendelse vi på ingen måte trenger å dvele ved. Derimot synger jeg veldig gjerne når jeg er alene hjemme (og i og med at jeg bor alene så er ikke det en helt uvanlig situasjon akkurat), så kanskje det er akkurat en iKaraoke jeg trenger? Eller kanskje det er like greit å la min operasyngende nabo få beholde monopolet på å underholde blokka vår med høylydt sang, siden han har et bein i operakoret og jeg som kjent strøk på prøvesang her i høst til et kor med ambisjoner langt under det naboen driver med.

Uansett, hvis dere ikke har naboer som synger like reint som min gjør, eventuelt dere gir litt mer beng enn det jeg gjør, så kan dere lese mer om iKaraoken her.

 

til denne posten

 
Blogger Lothiane Sier:

Høres kult ut, så absolutt! Jeg ville nok strøket på prøvesynging jeg også, men liker veldig godt å synge likevel. Nå har jeg ikke iPod, men jeg har Playstation og Singstar. Dårlig utvalg på sanger, men ganske gøy likevel. :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg tror det er mange av oss.. :-)

Så vidt jeg kan forstå så er det akkurat det med utvalg av sanger som er så bra med denne iKaraoken. Noe sier meg at jeg nok ikke kommer til å kjøpe den likevel, men hvem vet?

 
 
Anonymous Villkatta Sier:

Det høres artig ut! Nå pleier tilogmed katten å angripe meg når jeg synger, men gauler ivei uansett.

 
 
Blogger Sorgenfri Sier:

Jeg hadde også en operasyngende nabo i blokka da jeg bodde i Oslo.
Og hadde jeg hatt en slik makaløs syngedings, hadde jeg garantert gitt ham konkurranse.
Tomlene opp! :o)

 
 
Blogger Tonita Sier:

Noe av det beste med førjulstid og jul er at en må ruske litt opp i stemmebåndene og synge litt.
Når en ikke blir tatt opp i kor kan en begynne å gå i masse begravelser, - det gir ganske god trening.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

sorgenfri: oi, kanskje det er samme mann? høy, mørk og kjekk?

takk for tomler! :-)

tonita: haha, det var det sykeste forslaget på lenge. gå i begravelser for å trene opp stemmen? nei, da synger jeg heller på kjøkkenet gitt.

 
 
Blogger Tonita Sier:

Jeg bruker dusjen selv.

Har oppdaget noe sent i livet at jeg ikke liker folk som går omkring og nynne-synger på jobb. Det var en guffen opplevelse, - for jeg har vært en nynne-synger i alle år selv! *åh - er det derfor folk har sett rart på meg*

 
 
Blogger radiohode Sier:

Alle vet at iPod er bare tull&tøys. Karaoke likeså.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tonita: jeg har alltid vært en sånn som synger med når det spilles musikk, men jeg har også måttet innse at det er utrolig irriterende å høre på. så nå prøver jeg å la være, selv om det holder hardt innimellom.

radiohode: ipod eller mp3 generelt? karaoke er tøysete ja, det er det vel ingen tvil om :-)

 

Svare?