<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna konkurrerer

Frøkna er trukket ut til å konkurrere i tredje runde av Tordenbloggen i dag. Jeg har egentlig ingen gode argumenter for at dere bør stemme på meg, sånn bortsett fra at det hadde vært fryktelig stas å gå videre!

Dere kan stemme både i pollen og i kommentarfeltet, men kommentarstemmene veier tyngst. Og så er det visst muligheter for ekstrapoeng ved særskilt gode begunnelser i kommentarene.

Løp og stem her!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Hei Frøkna! Har vært og stemt på deg allerede jeg. Blir en lett match for deg det, tror jeg;)

kri

 
 
Blogger AlterEgo Sier:

Jeg har stemt paa deg, og jeg er enig med Kri: Dette burde vaere lett match. Lykke til:)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

krissy: takk og takk for hyggelig kommentarstemme!

alterego: takk! får håpe det går bra, men man vet jo aldri :-)

 
 
Anonymous selveste radiohode Sier:

Jeg skal stemme på deg omtrent nitten ganger. Bare jeg kommer over depresjonen jeg har blitt rammet av etter at jeg tapte mot hun derre Avil.

 
 
Blogger Örn Sier:

Jeg har gjort min bloggerplikt! Og dette lover godt.

 
 
Blogger Guro Sier:

siden du og Radio har gjort meg (som lever utenfor denne bloggebyen deres) oppmerksom på avstemming prøver jeg så godt det lar seg gjøre å skyve alle bloggene jeg leser jevnlig og koser meg med å lese videre.

Så da er fingrene krysset for at du går videre :)

 
 
Blogger Guro Sier:

Ja, altså, jeg har stemt, så da kan jeg ikke gjøre noe mer enn å krysse fingrene var det vel jeg sånn egentlig skulle skrevet over her..*blond*

 
 
Anonymous Virrvarr Sier:

Jeg stemte på deg :D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

selveste radiohode: takk! om det hjelper noe så stemte jeg på deg..?

örn: takk for superfin stemme! :-)

guro: tusen takk, veldig hyggelig når også andre enn fastboende stemmer!

virrvarr: hurra, tusen takk!

 
 
Blogger Tonita Sier:

Stemt forlengst - og selvsagt, selvsagt på deg.
Skal i tillegg til pollstemmen se om det ikke lar seg gjøre med litt godsnakk i kommentatorfeltet ....
*pusser tastefingrene'

 
 
Anonymous stranger Sier:

har stemt på deg :)

 
 
Blogger Zava Sier:

Jeg har selvsagt stemt... heia heia!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

takk tonita, zava og stranger! :-)

 

Svare?