<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Hei hei, Jesus

Ikke uventet er jeg nå ute av Tordenbloggen, gratulerer til Minneapolise og de andre som gikk videre til kvartfinalene! Og tusen millioner trillioner takk til alle som har stemt på meg, jeg er grisestolt over å være blant de seksten beste!

Siden det er første arbeidsdag i desember i dag (og jeg er i julemodus etter å ha produsert den første teksten i årets julekalender til kollegaene), så skal dere få et julete sitat av meg. Jeg skulle gjerne jugd på meg at det var Makeløs Niese som nok en gang har produsert et knusebedårende gullkorn, men denne gangen er det datteren (4 1/2 år) til en kollega som er sjarmis.

I dag morges lekte barnet for seg selv med julekrybben i heimen, og når Maria, Josef og de andre snakker med hverandre en tidlig morgen i 2007 er det jo helt naturlig at de for eksempel sier følgende:

"Hei, hei Jesus, vil du være med i hoppeslottet?"

Jeg kan virkelig ikke tenke meg noen bedre måte å inkorporere juleevangeliet i den moderne virkelighet på.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Lothiane Sier:

Ha-ha! Fabelaktig god kommentar. :) Jeg tror nok Jesusbarnet hadde likt hoppeslott... ganske sikkert!

 
 
Anonymous bein Sier:

øyh! får jeg ikke julekalender i år?

 
 
Blogger Avil Sier:

Dotter mi fortalte då ho var på samme alder at:
"Nissen fins ikkje, for det er bare far til Ole som har kledd seg ut. Og Jesus fins ikkje, for han er berre ei bittelita dokke".
*knegg*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

lothiane: det tror jeg også, bare at det er ingen som har tenkt på det før!

bein: oida, det er klart du skal få. sender den til deg på mail fra i morgen den dag!

avil: haha! :-D

 
 
Blogger Esquil Sier:

hei og takk for stemme i dag *bluss* selv om jeg var medskyldig i dette.

du er høyere opp enn bare de seksten beste hos meg, da.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

hva var du medskyldig i? og klart jeg stemmer på deg, de videoene dine alene er mer en nok til å få min stemme!

nåh, du er vel søt vel :-)

 
 
Blogger Esquil Sier:

hva mener du, medskyldig? jeg? skjønner ikke helt hvem jeg er i denne sammenhengen...

takk samme :)

 

Svare?