<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frokna feirer og furter

Hei hurra, i dag har homovennen bursdag! Og her sitter jeg i Dhaka, 7173 kilometer unna. No kidding, det fins steder på nettet hvor man kan regne ut denslags.

Gratulerer med dagen, gamle venn! Jeg er jo en veloppdragen frøken og har på ingen måte tenkt å avsløre hvor gammel han blir i dag, men nøyer meg med å påpeke at han holder seg usedvanlig godt både i sinn og skinn.

Men nok smisking, for egentlig er jeg litt grinete. Her har jeg bedt han om å bli med meg ut og rocke to helger på rad, men den gamle mannen har i stedet foretrukket sofalivet i all ensomhet. Så reiser jeg til den andre siden av jordkloden og vips; to dager senere inviterer homovennen til bursdagsfest. Det er rett og slett litt uforskammet. Nå har han hatt den samme trøtte datoen hvert eneste år så lenge jeg har kjent han (og kanskje enda lengre - hva vet jeg?), er det for mye forlangt at han tar litt hensyn og flytter bursdagen sin til en dag jeg er hjemme i Norge? Skjønner ikke at sånt kan være så himla nøye, det viktigste er vel at det kommer bra folk?

Anyways, jeg er jo ikke langsint, så nå skal jeg stikke ut i byen her og be noen lære meg den bangladeshiske bursdagssangen. For dette skal være homovennen sin skål - hurra!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Homovennen Sier:

Kjære furtefrøken.

Jeg tok opp dette uheldige valget av fødselsdato med far da han ringte meg i dag, og han beklager timingen på det sterkeste. Og når vi først var inne på emnet fikk jeg luftet min skuffelse over at han ikke gjorde som man skal, nemlig gifte seg med mor FØR de... ehm... plantet livets frø. Da hadde jeg vært ett år yngre nå.

Anyway. Ser fram til en kvalitetskveld med godtfolket. Og den grønne sangen vil selvfølgelig tilegnes Frøken Makeløs!

PS: Ser fram til å høre den bangladeshiske (heter det ikke bengalske?) bursdagssangen!

 
 
Blogger Örn Sier:

Hurra for homovennen! Og ikke minst homovennens ydmyke far som tar konstruktiv kreativ pá en sápass ápen máte. Kudos!

 
 
Blogger Tonita Sier:

Hm - gifte seg før blanding av sæd og fint modne egg. Vel, - det var da voldsomt til ønske, og det med alder som argument.
Litt kravstor synes nå jeg, - og den ydmyke fader da, - nei - han skulle ikke ha bedt om unnskyldning nei.

Og frøkna ønskes forsatt god reise, - rapporter endelig hvordan treningsøktene med bursdagssang blir mottatt.

 
 
Anonymous Thomas Sier:

Skam for den som ikke homovennen sin skål vil drikke!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

hei homovennen: jeg er glad du ble født da du ble, ellers hadde jo ikke du vært deg!

heter det ikke bangladeshisk? vi snakker bare engelsk her nede, og da heter det hvertfall bangladeshi.

örn: ja, veldig voksent av han syns jeg :-)

tonita: kan hende jeg var bittelitt eplekjekk akkurat med det sang-greiene :-)

thomas: nemlig!

 

Svare?