<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Chantal Kreviazuk - Leaving on a jet planeDenne er fin. Bare så synd de må ha med alt det der Armageddon-greiene i videoen, særlig starten på den er påfallende cheesy. Men det overlever dere nok, med så fin musikk.

Forøvrig har jeg gått rundt og trodd at dette var Lisa Loeb, noe det tydeligvis ikke er, selv om hun også har en versjon av denne sangen. Det er det en hel drøss med andre som har også, men den ble opprinnelig skrevet av John Denver i 1967, da han satt på flyplassen i Washington og ventet på et forsinket fly. Tredve år senere døde han ironisk nok i en flystyrt.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Lise Sier:

Det finnes visstnok en vandrehistorie om at det alltid spilles en John Denver-låt rett før et fly styrter! (Ikke for å skremme deg eller noe, altså... ;)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

men, hvordan gikk daten??

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

sa, her sitter man pa en internettkafe pa flyplassen i bangkok klokken ti over sju om morgenen lokal tid og venter pa flyet videre til dhaka. avhengig, jeg? nisj.

lise: oida, skal passe pa a ikke hore pa den pa flyet.

tina: den ble avlyst. han var mildt sagt en snaling. definitivt ikke noe a samle pa!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

snålinger kan være fine de så lenge man er bra-snål.
loonie-snål er ikke no bra.
går det bra på turen?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

kunne ikke vart mer enig, men han her var helt beyond.

update kommer, ma bare fa tid til a skrive litt! :-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Frøken: Snakk om å være dedikert blogger. We LIIIIIIKE!!!!
Her kan man inte ligge en fristund unna tastaturet.. og jeg som trodde du halvt "plikt"-blogga- du som er på lufta så ofte.. ;)

Vi glær oss tel update, fra selveste Bangladesh--eller hvor det var..

Kri.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Og du, save-the-wordl prosjekt i bangladesh. Det trengs nok.
Jeg har fått med meg såpass..
Hadde ei som fortalte om plassen en gang. Som vestlige arbeidere bodde de greit, men ikke i egen ghetto liksom. Fattigdommn formelig snek seg inn dørene. Og det var visst lite holdbart for dem i lengden.

Er de ikke også det første landet som går under vannet, om klimakrisen øker havnivået da?

oooooooooh, hva jeg vet!
LIKSOM.

Kri.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Hey krissy, jeg trodde et øyeblikk du hadde forlatt meg. Godt å se du er tilbake.

Pliktblogging - jeg? Nei nei, på ingen måte.

Bangladesh er utrolig fattig ja, og det er utrolig få hvite her - du ser ingen ute på gatene. Godt mulig det er sant det du sier om klimakrisen, det er hvertfall utrolig flatt her og utrolig mye vann. Visstnok like mye vann som renner gjennom Bangla som det som renner gjennom hele Europa!

 
 
Blogger Bach & Beegees Sier:

Sjekk ut Sinatras versjon - eller enda bedre - Liza Minnelli sin. Den er pompøs!

 

Svare?