<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kate Bush: Wuthering HeightsDet soleklare høydepunktet i lørdagens middagsselskap var da vi fant denne Kate Bush-videoen på youtube. Hele gjengen skal på den tidligere omtalte Halloween-festen om et par uker og planen er at vi alle fem skal lære oss Wuthering Heights-dansen og fremføre den for resten av festfolket. Det blir stort.

Vi så videoen minst tre ganger på rappen på lørdag og de to gutta som var til stede på middagen snikbegynte på øvingen allerede da. Jeg lo så fælt at jeg nesten ramlet av sofaen.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Garantert suksess! :))

 
 
Blogger Örn Sier:

Hahaahahah, og jeg som trodde at min venn Stian hadde funnet opp dramadansen. Han har jo bare rappet Kates koreografi og tilfört et par akk O´ve gestalter.

Fantastisk, jeg tror det blir et heidundranes dansegulv pá den festen.

 
 
Blogger Gretten Sier:

Kate er en utmerket musiker, men denne det kan nok virke som om det er ingen som har kvalitetssikret dansingen hennes. Dette har irritert meg noe vanvittig i maaaange år.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

anonym: ja, det blir storveis!

örn: din venn stian danser som dette? da vil jeg på fest med han. jeg vil! :-)

gretten: flink ja, men sær. og snål.

 
 
Anonymous Sonja Sier:

Akkurat som grasiøst, men likevel ikke. Jeg har lyst til å lære med den dansen bare sånn til hjemmbruk.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

du kan sikkert hive deg på de intensive treningene som gutta nå legger opp til. jeg tar på meg å videreformidle kontakt :-)

 
 
Anonymous Virrvarr Sier:

Hahahahaha- uff! Jeg har bare hørt henne på cd og musikken ble litt...annerledes etter å ha sett henne leke bøy & tøy i blomsterengen.
Som steinerbarn må jeg bare si at jeg gjenkjenner litt eurytmifakter der.

 

Svare?