<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Den billige frisøren

Jeg har helt glemt å fortelle hvordan det gikk hos billig-frisøren. Jeg endte altså opp i hendene til en liten lærling hos Nikita i Markveien og det var jammen en strålende suksess!

Hun vasket og klippet og ordnet og holdt på i over en time, og usle 260 kroner var alt hun skulle ha for jobben. Ok, så var hun ikke den kjappeste frisøren i verden - men hvem har vel hastverk når noen duller og diller med håret ditt? Ikke jeg hvertfall.

Anbefales for alle med snev av dårlig råd!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Minneapolise Sier:

Jeg liker best lærlingene og de unge som ennå ikke klipper ut av vane, hører på hva du vil, og bruker tid på klippen :)

 
 
Blogger Espen Sier:

Noen steder er det slik at man kan klippe seg helt gratis (eller tilnærmet gratis) på frisørskolene. Men det er kanskje mest for dem med aller dårligst råd og/eller dem som har nerver av stål.

 
 
Anonymous Selvisk Sier:

Noe annet som er billig og bra er å nesten skinne seg. For en fantastisk deilig følelse man får etterpå.. Nesten 10 kg lettere!

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Fantastisk ide, da hadde du sluppet disse kommentarene om hvordan du ligner på modeller også!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

minneapolise: dette var min første lærling-erfaring og jeg ser så absolutt ikke bort fra at det blir flere :-)

espen: nerver av stål føler jeg er et svært viktig stikkord der ja..

selvisk: for oss jenter blir vel det litt i overkant sinead..?

minneapolise: ja huff, de kommentarene er utrolig plagsomme asså..

 
 
Blogger Ladybird Sier:

Godt tips, jeg synes frisørene her i byen tar blodpris :) Harbenytter meg av norsk frisørskole et par ganger og, å anbefale :)

 

Svare?