<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Bangled, tangled, spangled, and spaghettied


Jeg har måttet innse at min kjære mor hadde rett da hun nylig påpekte at håret mitt har blitt for langt. Siden lommeboka for tiden ikke er i nærheten av å tillate et besøk hos den svinedyre frisøren jeg pleier å gå til, håper jeg nå intenst at noen av dere som leser kan tipse meg om en billig og bra frisør sentralt i Oslo.

Anyone?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Jeg har vært hos Karma Frisør rett ved Colletts på St. Hanshaugen noen ganger. Ikke dyrt! (Tror jeg betalte 350?) Fornøyd ble jeg også:)

 
 
Blogger Heidi Fleiss Sier:

Jeg er litt fan av Pascal i salongen i Østbanehallen... Husker ikke prisen, men tror han tar ca 400.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

supert, takk begge to! skal ringe og sjekke ut både karma og pascal i morgen :-)

 
 
Blogger care Sier:

Hva med lærlingene hos Nikita på Karl Johan?

 
 
Blogger Gretten Sier:

Jeg gjør slikt gratis ;-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

care: er de flinke da?

gretten: jeg stoler ikke et sekund på deg med saks i hendene :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Si ikke det, si ikke det. Fikk låne stol og utstyr hos Adam og Eva for en tid tilbake og klippet en kompis, med bittelitte veiledning, men de måtte ikke rette opp noe som helst i eterkant. Jeg fikk godkjent av tre frisører :)

Mvh Gretten med skjulte talenter.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Likevel. Håret er en kvinnes pryd (eller noe i den retningen), så det er bare fagfolk som kommer i nærheten av mitt. Og så Zavas vidunderprodukt, hurra!

 
 
Blogger Gretten Sier:

Slikt tull. Clynol ruler!

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Enig Frøken, det er ikke hvem som helst som kommer i nærheten av håret mitt!

 
 
Blogger care Sier:

Frøken: har vært der en gang i min søte studietid. De var helt greie, må bare sette av god tid.

 
 
Anonymous Virrvarr Sier:

Tja. Jeg har en knallflink, nyutdannet kompis som er stilsikker, flink og gjør det gratis om du kjøper ev hårfarve selv og har lyst til å gjøre noe gøy.

Det er den eneste frisøren jeg skal bruke. Sjekk ut Lucian Ranheim (c;

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg fant ikke Pascal og Karma ligger litt utenfor min vante allfarvei, så nå har jeg bestilt time hos en Nikita-lærling. Update om hvordan det går følger selvsagt!

 

Svare?