<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Jante-hva-da?


På jobb i dag var det noen som mente at jeg lignet på denne dama som for tiden er på forsiden av Time Magazine. Og - eh, rett etterpå var det noen som lo. Høyt.

Hmpfr.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous tina Sier:

for noen frekkaser!
alle vet jo at du ligner på hun derre....ja...hun der på bildet.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk! Jeg er prikk lik. Det er faktisk ikke langt unna at det er meg som er på coveret til Times. Nemlig.

 
 
Blogger Örn Sier:

Hvis det er sánn at du er prikk lik henne pá bildet, vil det si at vi bare kan danse til Madonnas Vogue? Eller er det mulig á inkorporere de hándbevegelsene i andre danser sánn som dramadans, disco og Tango?

 
 
Anonymous Selvisk Sier:

Ok så ligner du på hun på bildet. Er det noe å le av da? Selv ligner jeg på Brad Pitt:)

 
 
Anonymous fantomet Sier:

De øynene var jo nesten magisk, måtte hjelpe blikket mitt til andre steder av skjermen. Håper du ble flattert ;-)

 
 
Anonymous Goredom Sier:

Selv er jeg en krysning mellom Alan Alda og John Holmes. Ingen ler av det. Mer litt sånn positivt overrasket; åh guud, virkelig?

:)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Og jeg som trodde at åpne gjedde-munner ikke gjorde seg godt på bildet..?


krissy.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

örn: vogue-bevegelsene kan garantert inkorporeres, det vil nok for eksempel kunne sprite opp en standard vals ganske betraktelig :-)

selvisk: nei, sant? jeg skjønner ikke hvorfor de lo..

fantomet: det ble jeg, helt til noen begynte å le. da ble jeg snurt.

goredom: er det de som kjenner deg eller de som ikke kjenner deg som ikke blir overrasket?

krissy: den dama der er kanskje så langt fra gjedde som det er mulig å komme.

 
 
Anonymous Goredom Sier:

Det er av de som kjenner meg jeg har hørt den beskrivelsen.

De andre som kjenner meg nikker og sender vitende blikk over bordet.

Livet er HERLIG, dere! :)

 
 
Anonymous fantomet Sier:

mente bare at når latteren stilnet og gjort er gjort og spist er spist og øyne er øyne.. da bør man kanskje fortsatt være litt flattert ;-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

eller kanskje det var du som er på bilde.. Sånn hatt pleier jeg også å ha på meg rett etter jeg har vært hos frisøren ;-) SYnd vi dog ikke får sett frisyren. argh!

kri.

 
 
Blogger care Sier:

De ble sikkert sjalu og prøvde falskt å dekke over det med en liten latter...ja ja..

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

goredom: å ligne på en kjendis er aldri feil, hvertfall ikke de som lever av å være pene :-)

fantomet: litt, kanskje. det er jo en grunn til at jeg postet det..

krissy: jeg tror du har rett, det er nok meg.

care: helt sikkert! :-)

 

Svare?