<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Hva er det du mener med stormannsgal?

Ganske nylig har jeg fått høre opprinnelsen til ordet ok, som visstnok er det ordet som flest folk i verden forstår. Det fins mange historier og teorier til hvorfor man begynte å bruke ok, men min favoritt er den om en tysk inspektør med initialene OK som jobbet på Ford fabrikker og godkjente ferdigproduserte biler ved å skrive sine forbokstaver på dem.

Grmpf, tenkte jeg da jeg hørte den historien - så utrolig mye kulere det hadde vært hvis hele verden gikk rundt og sa mine initialer hele tiden. Betydningen av ok er jo på en måte tatt allerede så enten må jeg finne ut hvor i verden folk ikke sier ok og så slå til der, eller så må jeg finne på noe annet som mine initialer kan bety.

Og det må være noe flott. Noe stort. Noe med kjærlighet. For eksempel noe sånt som "Jeg elsker deg så mye at det gjør vondt og jeg vil fortsette å elske deg helt til solen brenner seg på sine egne stråler". Jeg innser at det muligens kan være en ide å moderere det bittelitt, særlig hvis jeg ønsker at det skal bli like mye brukt som ok. Må nok tenke litt mer på dette her.

Men jeg kjenner at jeg gleder meg allerede, det kribler i magen min.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Er det ikke nok med en t-skjorte hvor det står : MEG-MEG-MEG Først?? ;-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Nisj, det kan jo hvem som helst skaffe seg :-)

 
 
Blogger Sorgenfri Sier:

Mine egne initialer er IKG, og er fullstendig ubrukelige i enhver sammenheng, siden folk hele tiden lurer på hvoror jeg skriver "1 kg" på alt mulig rart.
Dermed satser jeg på at DU lykkes bedre.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

det er litt vanskelig å uttale ja. på den annen side er jo f.eks ikke undp noen enkel bokstavkombinasjon heller, men likevel snakker jo folk om dem både i tide og utide. så ikg er aldeles ikke umulig :-)

 
 
Blogger Delirium~ Sier:

Å undp kan liksom være "udumpet", så det kan være fin-fin forkortelse for å ha funnen kjærligheten i sitt liv.

Men nå var det jo overhodet ikke det jeg skulle si (fordi det bare ramlet ned i hodet mitt da jeg leste kommentarene dine). Det jeg skulle si var at bildet på denne posten var så fint. Du finner alltid de beste bildene til tekstene dine (og så liker jeg tekstene dine også!).

 

Svare?