<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna friker

Det er særlig en ting som friker meg ut om dagen og det er disse utstillingsdukkene som står plassert rundt omkring i klesbutikkene. Når ble det vanlig? Det er mulig at Malstrøm har gjort meg litt lettskremt når det kommer til dukker men jeg skvetter like mye hver gang jeg oppdager at noe jeg trodde var en levende person som hadde tatt seg en pust i bakken faktisk er et plastmenneske som sitter der og ser på meg med glassaktig blikk og trendy klær. Creepy er det.

Sånne dukker bør skjønne at det eneste stedet de har å oppholde seg er i butikkens vindu - helst klemt mellom ruta og en heldekkende bakvegg sånn at vi er sikre på at de blir der. De har overhodet ingenting å gjøre ute blant levende folk.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Ja,og tnenke seg til om man skulle bytte ut mennekse-modeller med roboter, på catwalken..

kri.

 
 
Anonymous Mytteristen Sier:

Hallelujah.. Det eneste beslekta som har frika meg mer ut, var de jævla metallgubbene som sto rundt i Stavanger. Gikk på en i halvmørke i trappa ut fra et parkeringshus en gang. Hvilken ond og fordervet byplanlegger fikk den ideen, tro?

 
 
Blogger care Sier:

Jeg har aldri lagt noe spesielt merke til dokkene. Av og til sett på klærne...

 
 
Blogger Espen Sier:

Utstillingsdukker er creepy hvorhen de måtte være. Jeg synes det som regel ligger en dyster melankoli over dem. Hadde de vært levende, hadde de nok tenkt "Ta meg vekk herfra. Jeg orker ikke dette lenger."

Men de fleste ser vel kanskje bare på klærne.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

krissy: gisp, er det noen som har lansert det som ide?

maria m: de metallgubbene har jeg visst gått glipp av men de høres bra creepy ut!

care: ikke? problemet er vel at jeg forveksler dem med mennesker, sånn i øyekroken, og skvetter når jeg ser at de ikke er levende.

espen: ja du store min, tenk så avsindig kjedelig jobb de har!

 
 
Blogger elx Sier:

Sitter en dukke midt i Oasisbutikken i Akersgata, og jeg skvetter like fordømt mye hver gang. Me no like!

Men Neste Stopp butikken i Nedre Slottsgate har en fiiiin en som sitter i en stooor deilig lenestol i vinduet. Den er kul!
Ser jo forbasket slitsomt ut å stå og posere hele dagen, så når jeg går forbi denne på vei til jobben hver dag så tenker jeg at den har den beste jobben av alle utstillingsdukkene jeg vet om...

 
 
Anonymous emelie Sier:

Litt sånn som å skvette av statuer i parken en mørk høstkveld. Been there, done that :P

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

elx: hva i all verden er jobben din da?

emilie: sikkert. men mamma har sagt at jeg ikke skal gå i parken når det er mørkt så det vet jeg ikke noe om :-)

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

De har en del sånne her borte, har ikke tall på alle gangene jeg har blitt skremt av dem!

 

Svare?