<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna redder verden

Her om dagen var jeg på seminar med jobb. Siden jeg er i den herlige redde-verden-bransjen så handlet seminaret også om dette. Hvordan vi skal redde verden altså. Som vanlig fant de ikke helt ut av det, men desto mer flaks er det jo at jeg faktisk har funnet løsningen!

Som så ofte før ble det snakket om at vi må være greie og ønske verdens sultne og forfulgte velkommmen hit til oss, og at vi ikke må glemme at vanvittig mange nordmenn dro til Amerika da potethøsten feilet her hjemme. Potethøsten! Er det det som er greia? Herregud, Fedon har jo snakket i årevis om at vi må spise mindre poteter, så hvis det er det de der afrikanerne vil ha, så kan vi da alltids sende ned noen kasser!

Poteter er billige, de er ikke kravstore hva gjelder jordsmonn og kan brukes til nesten alt. Eneste negative er jo at de gjør oss tjukke og det er jo faktisk akkurat det de der negrene trenger. Så enkelt og så genialt; vi blir tynnere og de blir tjukkere og vips så har vi alle sammen en lykkelig BMI på 22.

Ta en potet liksom.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger Sorgenfri Sier:

At ingen har kommet på dette før! :o)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg vet! Noen ganger er det de enkle løsningene som er vanskelige å komme på :-)

 
 
Blogger Örn Sier:

Hahahahahah... "Eneste negative er jo at de gjør oss tjukke og det er jo faktisk akkuart det de der negrene trenger." ubetalelig formulering:))

Godt á ha deg tilbake!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Det er godt å være tilbake! :-)

 
 
Blogger Espen Sier:

Herved nominerer jeg deg til Nobels Fredspris. Noen flere priser du er sugen på i samme slengen?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jippi! Regner med at Espen er et psudonym for Ole Mjøs og at tittelen derfor er så godt som sikret nå.

Priser og priser, jeg er mer på utkikk etter en ny jobb egentlig. Har jo tidligere lansert ideen om meg som Manager of the Universe - er det noen tråder du kan trekke i der også kanskje?

 
 
Blogger tina Sier:

hva med å også sende ned noen hundre kilo sjokolade? så får de dessert OG blir tjukkaser på samme tid..

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Genialt.
Gjett om jeg skal komme til deg neste gang jeg har problemer med noe..!!

 
 
Blogger Tonita Sier:

Søren også, hvorfor var det ikke deg vi hyrte inn da vi skulle omorganiseres! Da hadde det blitt bra da, - nå må vi nøye oss med et vi fikk ...
Har pakket kontoret i 7 bokser, - skal pakke ut på mandag i nytt kontor i ny etasje, med nye naboer, ny tilhørighet.
Hvor er krisepsykologene? Tar du slike oppdrag også?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tina: hæh, gi fra oss sjokkisen? aldri!

frøken skavlan: jeg løser de fleste problemer. faktisk satt jeg i lunsjen senest i dag og øste ut tips og gode råd til den ene kollegaen etter den andre. og de ble svært godt mottatt faktisk :-)

tonita: omorganisering, krisehåndtering, verdensfred - jeg tar de fleste oppdrag. intet for stort, intet for lite. det eneste jeg tilsynelatende ikke er i stand til å løse er visst mitt eget kjærlighetsliv. oh well :-)

 

Svare?