<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Be cool; save the environment

Hurra, fra nå av slipper jeg å betale for å vandre rundt som en levende reklame for Rimi! Løsningen heter Baggu og redder både miljøet og kreden og ser i tillegg temmelig cool ut. Me like!

Greit nok, så har mange av oss allerede vurdert å begynne å ta med et lekkert lite nett eller noe tilsvarende når man skal handle melk og brød. Men greia er jo at det er stress og drass - og seriøst; hvem vet egentlig på forhånd når man må på butikken eller får lyst på en liten shopping spree? Den lille Bagguen kan derimot brettes sammen ned til en størrelse som får plass i lommeboka sånn at du alltid har den tilgjengelig når du trenger den.

Vidunderet koster 120 kr, kjøpes her og kommer i en rekke kramgoda farger. Min første blir en rød en og den er på vei hjem til postkassen min just nu. Løp og kjøp!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Miriam Sier:

Åh, denne var tøff! Raskt regnet så vil man tjene inn denne bagen etter å ha kjøpt 171 plastposer. Problemet er bare: hvordan skaffer vi oss søppelposer? :-)

 
 
Blogger Tonita Sier:

Jeg er en gjerrigpromp.
Posen er super, men prisen en bånn.
Vil ha super men billig pose!! Vil ha.

 
 
Anonymous Balanse Sier:

Fantastisk julegavetips!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

miriam: hvis du leser faq på nettsiden deres har de faktisk svart på det spørsmålet. løsningen er selvsagt å kjøpe biologisk nedbrytbare søppelposer :-)

tonita: se på miriams regnestykke. dessuten er 120 kr ingenting med tanke på hvor mye du sparer miljøet!

balanse: syns jeg og, regner med å gi bort noen av disse til jul selv :-)

 
 
Anonymous selvisk Sier:

pokker. Jeg hadde ikke planer om å bli cool, ergo må jeg vel holde meg til plastposene.. Jeg er jo folkelig må vite!

 
 
Blogger care Sier:

Et vannvittig bra råd :-)

 
 
Blogger care Sier:

Glemte å tilføye at jeg har sans for slike nettposer, det gir samfunnet et mer personlig look. Plastposer er for den konforme - og det er ut.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Selvisk: Hva om du kjøper en og skriver Bunnpris på med sprittusj? Det vil nok være med på å opprettholde ditt folkelige image.

Care: Jeg har også sansen, det som har hindret meg hittil er tanken på å drasse rundt på nett i tide og utide. Problem solved! :-)

 
 
Anonymous Meg Sier:

Oooh... En slik skal jeg skaffe meg! Den er faktisk fin, - i motsetning til sånne bestemor-handlenett :) Og ikke bare slipper jeg å vandre rundt som en levende reklameplakat, jeg får også være med å bidra til litt mindre klimautslipp. Men det er jo tre ting på en gang det.. Nesten bedre enn kinderegg! *me like* :D
Og takk for tipset forresten!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

meg: værsågod for tips, jeg gleder meg til hele byen går rundt med bagguer, hurra!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Har noen sånne som jeg kjøpte i Tyskland. Kostet ca 1 euro. Anbefalingen blir altså: Fly til Berlin, kjøp 4 stykker (ulike farger til deg selv eller gaver til venner ...), vær litt turist, dra hjem igjen - og det du kunne ha brukt på å kjøpe den dyre varianten som nevnes her har istedet finansiert flybilletten tur/retur. Bedre løsning, anyone? :-D

 

Svare?