<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Fabians metode

Fabian Stang har utviklet en helt fenomenal politisk metode; når noe er dumt og vanskelig så kan man bare be folk om å skjerpe seg litt. Jeg kan ikke se noen grunn til at denne metoden skal begrenses til å la østkantfolk lære å gå tur av vestkantfolk, her har vi tross alt løsningen på både små og store problemer i hele det politiske landskapet.

Med sin sykdomshistorie burde Fabian selv kunne se hvordan hans metode for eksempel kan løse kapasitetsproblemene i psykiatrien. Deprimerte pasienter, folk med angst, paranoia og nevroser bør ganske enkelt få beskjed om å se til sin friske nabo for inspirasjon og dermed vil behovet for behandling så og si forsvinne.

Og hvorfor skal vi begrense denne politiske genistreken til nasjonale utfordringer? Sultne mennesker i Kongo, demokratiknusere i Burma, korrupterte politikere i Zimbabwe og gatebarn i Bolivia - hei, se på oss da! Vi i Norge har det ganske fint på mange måter - hvis dere bare blir inspirert av hvordan vi har det her så er vi ganske sikre på at problemene deres løses på beste måte. Og da kan jo vi bruke pengene på oss selv i stedet for på dere også, hurra!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Annikken Sier:

At noen ikke har tenkt på det før. Altså, så enkelt og gratis, på toppen av det hele: SKJERP DEG!

Nei, det blir spennende å følge med på hvordan denne mannen ter seg fremover... Noen flying start har han ikke fått, men han har jo bare seg selv å takke.

Bra post!

 
 
Anonymous Hjorthen Sier:

Æsj, der stjal du posten min! Gode poeng. Jeg synes fattige land burde ta lære av Norge og ta ansvar for sin egen situasjon. Det er jo bare å ta seg en tur i marka og finne litt olje!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Hm. Lett for denne Fabian å si. Men hvorfor skal folk allrid ta kommentarer opp i dårligste mening?

Kri.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

anikken: komplekse problemer har ofte svært enkle løsninger, viser det seg.

det var ikke den lureste åpningen han kunne hatt som ordfører nei.

takk!

hjorten: to sjeler, en tanke :-) det å ta seg en tur i marka er løsningen på så mangt, viser det seg..

krissy: det var det fabian sa også. og så lurte han på hvorfor vi alltid må være så slemme med hverandre.. hm..

 
 
Anonymous Virrvarr Sier:

Haha- jeg hadde også tenkt å skrive om det (c; Fine posten din. Ellers er det trist at han tror at grunnen folk på østkanten lever kortere enn vestkanten har noe med at de går for lite tur i marka. Det å ha mindre penger og en mer slitsom jobb/mer slitsom hverdag er effektiv for å redusere levealderen, dessverre. Men Oslos nye ordfører ser ikke sosiale problemer, bare slappe folk som må skjerpe seg og jogge mer...

 
 
Blogger Vox populi Sier:

Det aller morsomste som dere ikke har fått med dere (eller oversett med vilje) er at dette ikke er Fabians metode. Det er Jan Bøhlers metode. Han skrev et leserinnlegg i Aftenposten 6. januar 2006 som er skremmende likt Fabian Stangs:

"Har vi da glemt at vi ofte med rettferdig harme har påpekt at menn lever 12-13 år lenger på vestkanten enn i indre øst? Nei!

Én hovedgrunn er at mange i vest er flittige nytere av friluftsliv og mosjon, og har god tilgang til Marka, fjorden og grønne lunger. Dette bør ikke vi på østkanten misunne dem, snarere lære av når vi vil øke trivsel og levealder i vår del av byen. Dermed må et hovedhensyn i all byutvikling være å verne grønne lunger - og alt de vil gi oss av livskvalitet i fremtiden, både i øst og vest."

Jeg hørte ingen kommentarer eller leste bloggposter om dette. Jeg synes jo det synd at ikke Jan Bøhle for kreditt for egne forslag.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg har fått det med meg. Men har var i det minste ikke ordfører på andre dagen da han skrev det :-)

 

Svare?