<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Sliten nå

Det er litt stille i denne bloggen om dagen og det har selvsagt sin forklaring.

En jobbuke med tolvtimersdager etterfulgt av en kaotisk kveld ute med venner i går har midlertidig gjort noe med min evne til å skrive poengterte og interessante bloggposter. Men forhåpentligvis tar ikke kveldens seks ganger 30årsdagsfest av i særlig grad sånn at jeg kan komme sterkere tilbake i morgen.

I mellomtiden kan dere lure på hva som er forskjellen på rasistiske overtoner og rasistiske undertoner. Det lurer hvertfall jeg på.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Espen Sier:

Hmmm. Har du bursdag, sier du?

 
 
Blogger radiohode Sier:

Æ-bæ! Bare 30 a'gitt!

 
 
Blogger Örn Sier:

"Men forhåpentligvis tar ikke kveldens seks ganger 30årsdagsfest av i særlig grad" ... et noget sterilt háp?
Ut og dans! Jeg tillgir deg mange dager uten poster til morgen kaffen. Fest er fest, og da skal det danses, flires og flörtes! Go fornöyels:)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

espen og radio: det er ikke jeg som har bursdag :-)

örn: ja, det er vel kanskje litt urealistisk å håpe på noe sånt. takk for tilgivelse, jeg lover å komme sterkere tilbake til uka :-)

 
 
Blogger Örn Sier:

anytime =D

 
 
Anonymous Selvisk Sier:

Selv om det ikke er din bursdag, så må jeg jo spørre: Har du turnet 30? Blitt ei gammal peppermø?

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Jeg lurer jeg også....

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Hva skjedde med at man aldri skal spørre om en dames alder?

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Ehh..Jeg lurer på undertoner/overtoner altså. Ikke alderen din;)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Aha, det var noe annet ja. Har du funnet ut av det da?

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Nja. Eneste stedet jeg har sett det brukt er i rapporten om ambulansepersonalet/Ali-saken.
Virker som om ordbøkene legger nogenlunde samme betydning i de.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Mhm. Kanskje vi rett og slett må konsultere per egil hegge?

 
 
Anonymous Selvisk Sier:

jeg bryr meg ikke om gammeldags oppførsel. I det minste så ber jeg ikke om legitimasjon.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Men forskjellen er jo ikke så stor i praksis, er den?

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Språk-konsulenten min mente at overtoner rett og slett er undertoner som har fått komme til overflaten. Undertoner er mer subtile og dempede.
(Og man kan jo være enig i at "ditt svin" ikke er så dempet....)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Aha, ja det høres jo logisk ut. Takk for oppklaring! :-)

 

Svare?