<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Hva menn burde gjøre mindre av

Tina lot seg inspirere av min liste over hva menn burde gjøre mer av og lagde en liste over hva menn burde gjøre mindre av. Det er selvsagt alltid hyggelig å være til inspirasjon, hadde det ikke vært for at denne gangen hadde jeg allerede laget min egen liste over hva menn burde gjøre mindre av. Den lå ferdig skrevet i noen dager og vips så kom Tina meg i forkjøpet gitt. Men jeg er ikke en jente som lar den slags informasjon ligge upublisert, derfor får dere listen likevel. Jeg tror dere tåler det og uansett er ingen av punktene på de to listene sammenfallende.

Les og lær alle menn, her er hva dere burde gjøre mindre av:

- Bære meg i brannmannsløft når jeg har drukket cava og har på meg skjørt
- Snakke om sex før vi vet hverandres navn
- Bruke halvannen del av plassen på dobbeltsetene på trikken sånn at jeg enten blir trykket flat mot vinduet eller nesten ramler ut i midtgangen
- Plukke seg i nesen/prompe offentlig
- Lese avisen på toalettet på jobb
- Finne løsninger på mine problemer når alt jeg vil er at noen skal høre på klagingen min
- Sende uforståelige sms-er som jeg og venninnene må bruke timevis på å tolke
- Kalle salat for "gress" eller "kaninfôr"
- Helt plutselig bli stille eller bruke usaklig lang tid på å respondere på det jeg sier
- Si at jeg har ganske god peiling på musikk - for å være jente

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Petter Sier:

Det at vi ikke skal finne løsninger... Vanskelig sånt. Jeg er veldig problem/løsningsorientert -og har hatt vanskelig for å skjønne kona på det området. Hun har nok samme punkt på sin uskrevne liste.

Er det passende å spørre om hvorfor? For det har jeg nok ikke skjønt.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Noen ganger trenger man bare å få blåst ut ting og få lov til å være misfornøyd. Hvis du umiddelbart finner løsningen på hennes problem sier du på en måte at problemet var enkelt å løse. Det var ikke det hun trengte, hun trengte å få høre at folk som plagde henne var teite eller at verden er kjip :-)

 
 
Blogger Espen Sier:

Dere får heller slutte å klage, spør du meg. ;)

Hmmm. Fortell mer om dine opplevelser med brannmannsløft, cava og skjørt.

Jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men du skriver jammen ganske godt til å være jente.

Espen - som sutrer over at folk forteller ham hva han bør og ikke bør gjøre

 
 
Anonymous Selvisk Sier:

Finne løsninger på mine problemer når alt jeg vil er at noen skal høre på klagingen min

Vel..snakk med ei venninne da vel! Dessuten er det der på linje med "Åh, du er så fin samtalepartner og lytter, men kan vi ikke bare være venner.". Fuck it.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Espen: What? Aldri.

Brannmannsløftet ble selvsagt utført av samme mann som krevde å se legitimasjonen min og etterpå fortalte at vi skulle få fire barn sammen. Litt av en fyr, med andre ord :-)

Godt for å være jente? Hmpfr!

Bør og ikke bør.. Jeg bare prøver å hjelpe jeg :-)

Selvisk: Hmm.. hva? Ser ikke helt sammenhengen mellom de to der. Og hvor vanskelig kan det være å holde de "gode" rådene for seg selv liksom? Men den venne-greia har jeg aldri brukt, det skal jeg ha. Jeg er dumpedronninga faktisk. Et skikkelig talent, rett og slett :-)

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Å, merket jeg ble ble irritert bare av å lese lista...;)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Frøken S: Bra! Eller, eh.. jeg antar at det betyr at du er enig..? :-)

 
 
Blogger Erlend Sier:

Mange mennesker - og ikke bare kvinner - er i bunn og grunn ikke interessert i at du skal løse problemene deres (ofte er det jo tindrene klart at det ikke er mulig).

Derimot ønsker de å bli sett, anerkjent og tatt alvorlig. Og det kan du oppnå ved å lytte til dem.

Dessuten bør man ikke servere folk «løsninger», men snarere prøve å bidra til at de finner dem selv.

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Ja, er enig!:)

Og ang problemløsning: Ja, det hjelper å bli sett og hørt - da er det ikke alltid så viktig om problemet blir løst engang. Alt til sin tid..

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Erlend: Som om jeg skulle sagt det selv. Veldig pedagogisk det siste poenget ditt - har du barn, mon tro? :-)

Frøken S: Nemlig!

 
 
Anonymous Petter Sier:

Her kom jo Erlend med den gode forklaringen som til og med jeg forstår. Takker!

 
 
Blogger Erlend Sier:

Nei. Derimot har jeg flere års erfaring som mellomleder, og denne typen insikt er faktisk ganske nyttig der også.

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Bloggere eller barn går vel ut på ett?;)

 
 
Blogger Erlend Sier:

Ingeniører eller barn går i alle fall ut på ett. ;-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Petter: Så bra! Håper konemor også blir fornøyd med din nyvunnede forståelse :-)

Erlend: Hva med bloggende ingeniører, er de særskilt like barn? Forøvrig hadde det vært bra om alle mellomledere hadde samme innsikt. Kan du starte kurs? :-)

 
 
Anonymous GUTTEN Sier:

Syntes du har helt rett jeg. Vi gutter er til for og tilfredsstille dere i alt hva dere gjør og ikke gjør.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Gutten: Det var da ikke det jeg sa? Ikke det jeg mente å si hvertfall.

 
 
Blogger Erlend Sier:

Jeg hadde faktisk om slike ting på et lederkurs en gang. En av deltakerene gikk hjem til sin kone og prøvde ut lytteteknikken med åpne spørsmål og hele pakken.

Den uvitende ektefellens kommentar var «hva var det som hadde skjedd, de hadde jo aldri hatt en så bra samtale noensinne!»

 
 
Blogger tina Sier:

sammen er vi gull, Frøken!
din liste var bedre enn min da. det skal du ha.
jeg er bare en dårlig oppfølger ;)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Erlend: Haha, der ser du. Kurs er kurs, det spiller mindre rolle om det heter mellomlederkurs eller samlivskurs :-)

Tina: Det er vi! Men det var jo jeg som var oppfølgeren..?

 
 
Anonymous Alf Ivar Sier:

Du har ikke et bilde du kan sende meg da? *nudge nugde*

:o)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

alf ivar: ssss.. :-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Hm? Kanskje du bør utvide din omgangskrets? Her var det masse humoristisk, enn om tidvis usaklig, enten det er myntet på menn generelt eller dine bekjentskaper spesielt. Men en god blog blir det jo.

Men at menn tenker løsninger framfor konsensuspludring om problemer burde vel ha funnet ut av fram til nå? Slik er vi bare. Finn ei venninne å klage til :-)

Klem,
Stian

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Stian: Hei og velkommen hit!

Unntatt dette med brannmannsløft så er ikke listen basert på enkelthendelser, hvis det er det du mener. Hva gjelder spesielt versus generelt så kan jeg jo umulig uttale meg om menn jeg ikke kjenner - det blir jo ren gjetting.

Hva gjelder dette med jenteklaging så har jeg som du ser funnet ut at menn ikke liker det. Men jeg støtter meg herved til erlends pedagogiske poeng, nemlig at folk bør få lov til å finne løsningene sine selv. Når de føler at tiden er moden for det :-)

 

Svare?