<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Oppsummering av en kaotisk helg

Denne helgen har blant annet inneholdt følgende:
  • Heftig dansing
  • Frøken Fräkens selvfiskete fjellørret
  • En jentetruse som av uforklarlige grunner var på helt feil sted til helt feil tid
  • Usaklig sjalusi fra en tidligere date
  • Opptil flere usjarmerende overnattingsinvitasjoner (og en som ikke var så verst sjarmerende)
  • Krystallshopping
  • Underholdende bortforklaringer
  • En skrapa bankkonto
  • Vennskaplig småklining med homo kompis
  • En sliten frøken og - kanskje ikke så overraskende - alt for mye alkohol

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

hørtes så festlig ut!
du holdt deg unna de fæle klinerne?

 
 
Blogger radiohode Sier:

Vi forlanger BILDER!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja - festlig og kaotisk og slitsomt :-)
Holdt meg unna og holdt meg unna. Eh.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

radiohode: det fins ikke. heldigvis!

 
 
Anonymous Selvisk Sier:

Det er to ting som hører sammen: usjarmerende overnattingsinvitasjoner og for meget alkohol.

Uansett, høres ut som du har hatt en fin helg.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja, det var en fin helg. Og du har helt rett i den sammenhengen :-)

 
 
Blogger Stian Sier:

Ah, ungdomstida i et nøtteskall ...

 
 
Blogger Örn Sier:

Glad for á höre det. En helg man ikke husker sá meget fra, men hvor selve helgen blir husket en god stund.
En topp helg med andre ord=D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

stian: ungdom? vel, takk skal du ha :-)

örn: bra helg ja. og tror jeg husker det meste..

 
 
Blogger Örn Sier:

Sry Frökna. Litt vel mye projeksjon der i gárden. Du har jo tydelig dokumentert hva du gjorde.

 

Svare?