<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Regina Spektor: FidelityRegina Spektor er neppe et nytt bekjentskap for noen, men det gjør jo ingenting. Og denne sangen er så fin så fin, og det er jammen videoen også. Og så synger hun om å være redd, og det vet jeg alt om.

I never loved nobody fully
Always one foot on the ground


Fine damen.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Amelie78 Sier:

Takk for en fin opplevelse ved hjelp av bloggen din og Youtube!

Amélie

 
 
Anonymous Espen Sier:

Ja. Den er nydelig. Tror ikke jeg har hørt den før, så det var et hyggelig nytt bekjentskap. Takk takk.

 
 
Blogger Egoisten Sier:

jeg blåser i om sangen er fin og sånt. Det jeg bryr meg om er om du du gliser fortsatt, og hvorfor?

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med nysgjerrig hode

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

amelie: bare hyggelig, kjekt at du satte pris på det!

espen: da var det jammen på tide :-)

egoisten: jeg gliser. hvorfor gidder jeg ikkke si. ennå.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Fantastisk sang :) Den har startet mang en dag for meg, man blir lissom litt gla av å høre den :D

 
 
Blogger Merethe Sier:

Hun var ny for meg...ha ha ha hart.. :-)morsom sang.

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Å, jeg elsker henne! Har hatt en liten pause de siste månedene etter ett års intenst forhold med henne.
(Men det er faktisk første gang jeg ser videoen!)

 
 
Blogger 2barnOgKjøkken Sier:

Takk for sangen. Jeg og to små danset i stua før leggetid :) Og ingen kommenterte dansestilen min - de bare kopierte den hengivent. *Elsker barn*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

anonym: jeg og, det er en fin sang med happy ending (hvertfall i videoen)

merethe: regina har annet bra å by på også, kan anbefale deg å sjekke youtube :-)

frøken skavlan: og videoen er jo så fiiin så det var jammen på tide du fikk se den :-)

2barnogkjøkken: haha, ser det for meg. barn er geniale!

 
 
Blogger Örn Sier:

Hadde ikke hört henne för. Kjempe fine sanger, og fantastiske videor. Da er hun notert ned i notatet over musikk man skal kjöpe=))
takk.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Örn: Så fint at du likte det! :-)

 
 
Blogger Zava Sier:

Elsker denne sangen, la den ut på Zava-bloggen tidligere i vår. Liker teksten til låta her også, var nærmest tema-sangen min en periode. Verdt å sjekke ut mer av henne, både Soviet Kitch og Begin to Hope har mange perler.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja, veldig fin tekst. Og fin dame og fin video og fin melodi. Fint fint fint! :-)

 

Svare?