<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna gliser


Frøkna gliser i dag. Litt usikkert, men bredt. Fornøyd og forventningsfullt. Noen ganger hjelper det visst å mase.


Det kan hende glisinga ikke varer så lenge, og hvis så kommer dere nok til å få merke det. Men den tid den sorg.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger radiohode Sier:

Som om vi ikke vet hva du skal...? :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Vet vi det? Hva skal jeg da?

 
 
Anonymous Guro Sier:

Vi som vanligvis sitter paa sidelinja og bare leser bloggen din aner ikke hva du skal ;-)

Men noen forslag har jeg jo:
1. Du har faatt hemmelig bankkonto i Sveits, men er redd noen skal finne det ut (derfor gliser du litt usikkert)
2. Du har faatt hemmelig bankkonto i Sveits, men har ingen penger aa stappe paa den (forklarer hvorfor du ikke vet hvor lenge du kommer til aa smile)
3. Du har faatt ny jobb, feks i Hydro..
4. Du har endret valget av utdanningsretning og besluttet aa hjelpe deg selv i stedet for alle andre.

Jeg har ikke egentlig noen ide, men venter spent paa oppfolgeren :)

 
 
Blogger Maren Sier:

Du skal på kongedeit, vel! ;D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Guro: Enormt mange gode forslag der, jeg er imponert! Kanskje jeg skal realisere noen av dem på sikt (særlig nummer en) men enn så lenge er det ikke derfor jeg gliser.

Maren: Skal jeg? Kult!

 
 
Blogger radiohode Sier:

Vi snakker mannetreff, gjør vi ikke?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

radiohode: jeg syns du sa at du visste. da trenger du vel ikke spørre?

 
 
Blogger vibeke Sier:

Du har sagt A, og jeg venter i spenning på at du sier B.

 
 
Blogger tonita Sier:

OK, glis, usikkert - det er onsdag, det er Norge-Argentina på Ullevål og du har blitt invitert med på kamp *glis*,
men vet ikke noe off offside, og føler deg derfor usikker.
Det at du heller ikke vet ikke hvordan du skal takle at Norge faktisk vant, et ytterligere noe som bidrar til fortsatt usikkerhet.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

vibeke: b-en kommer kanskje, men definitivt ikke i dag :-)

tonita: fotball? haha! jeg visste ikke at det var kamp i dag engang :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Fortell litt nå.....

 
 
Blogger radiohode Sier:

Det ække mye allegorisk her, altså, frøken hemmelig.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

gretten: hmmm.. nei. ikke nå :-)

radiohode: kjært barn har mange navn? :-)

 
 
Anonymous Mia Sier:

Ah... så du klarte å beile uten å bli stalker?

 
 
Blogger radiohode Sier:

Det spørs jo hvor "kjær" du vil fortsette å være når du holder kortene så tett til brystet?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

mia: akkurat det er en balansekunst.

radiohode: du føler ikke at du lar nysgjerrigheten løpe litt av sted med deg nå?

 
 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Og det bringer deg ikke noe særlig nærmere noe, gjør det?

 
 
Blogger radiohode Sier:

Ved du hva? Det har du faktisk rett i. Men det er jo litt koselig å pludre litt. Synes du ikke? Såkalt "innholdsløs meningsfull prat". :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

"Ved"? Nå begynner du visst for alvor å slå over til dansk :-)

Visst er det koselig å skravle!

 
 
Blogger radiohode Sier:

"Ved"? Herregud & sorry! Jeg kan ikke ha vært ved mine fulle femoghalvfjers, tress.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Alt er tilgitt :-)

 

Svare?