<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Pokker

Man skulle ikke jobbet med å redde verden. Man skulle jobbet med kommunikasjon. I Hydro, for eksempel.

Man skulle aldeles ikke ha studert på universitetet og hatt en tro på en bedre fremtid for alle og et ønske om å bidra til dette åtte timer om dagen. Man burde heller kommet seg inn i mediebransjen og hatt en far som var ordfører. Det hadde vært bra. Hvis man hadde vært konserndirektør hadde det nok ikke vært noen som fortalte deg at du ikke skal drikke kaffe med kolleger på arbeidsplassens fellesområder. Om noen hadde snakket om hva man skulle og ikke skulle gjøre, så hadde det vært du - mens du la selskapets kommunikasjonsstrageti og drakk kaffe med begge hender.

Og så skulle man hatt en konto i Sveits og en arbeidsgiver som syntes synd på deg og ga deg permisjon med lønn når noen begynte å bråke. Masse lønn. Mye mer lønn enn man får hvis man for eksempel prøver å redde verden. Pokker, at det går an å velge så feil.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger vibeke Sier:

Ja, ikke sant. Kommunikasjon - og omdømmeforvaltning. Men vi kunne startet med å forvalte vårt eget omdømme. Da hadde vi kanskje fortjent de pengene mere. De pengene vi tjener på ærlig vis vel og merke.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja! Fritt for å drive med omdømmeforvaltning, det høres morsomt ut. Og langt mer realistisk enn dette redde-verden-greiene.

De pengene vi tjener på ærlig vis OG skatter av, ekte sosialdemokrater som vi er.

 
 
Blogger tonita Sier:

- og så skulle man ha valgt noen andre ektemenn også ...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Andre enn de Cecilie har valgt, mener du? :-D

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Legger merke til at man tuller litt med den type aktivitet jeg bedriver på jobb. Synd jeg er ansatt i det offentlige..

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med omdømme som mantra

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ego: Men du har kanskje ikke konto i Sveits og ordførerpappa? Eller?

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Siden jeg har Høyre-bakgrunn ønsker jeg ikke å svare på akkurat det spørsmålet:)

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med både konto og pappa

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Hm. Det er visst noe muffins med Høyrefolk i alle retninger for tiden.

 
 
Blogger radiohode Sier:

Forlat Høyre! Stem Fremre!

 
 
Blogger Gretten Sier:

Ego er en bra mann, jeg er en bra mann. Høyre er et bra parti. Dette med ordføreren grenser til hykleri. Skattesnyting er jo rene folkesporten i dette landet. De fleste gjør jo alt de kan for å betale minst mulig skatt, så her kastes det stein i glasshus så det holder.

Mvh Gretten som så langt ikke er nullskatteyter.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

radiohode: vel, ikke på en stund hvertfall.

gretten: visst er dere bra menn - blant de beste! men jeg betaler skatten min med glede og er ikke så enormt keen på å ha politikere som ikke gjør det.

forøvrig var det vel helst cecilie jeg dissa litt i denne posten. og egentlig er jeg jo bare misunnelig på den permisjonen med lønn som hun fikk. jeg vil og ha mer ferie!

 
 
Blogger tonita Sier:

fr. M: ja, det var unge fr.C.
Dårlig gangsyn, uheldig i mye.
Akk ja.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Men veldig heldig med at hemmelig konto i Sveits blir til betalt ferie :-)

 

Svare?