<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Pinge Bloggrevyen

Hjelp, jeg får ikke til å pinge Bloggrevyen lengre! Får bare beskjed om at de "Fant dessverre ingen gyldig rss-feed på denne adressen". Det går helt fint å pinge Bloggarkivet og Kule Sider.

Jeg antar at det har noe å gjøre med at jeg registrerte bloggen på Feedburner her om dagen, men jeg får det ikke til å funke når jeg legger inn rss-adressen min derfra heller.

Jeg trenger Bloggrevyen. Kan noen hjelpe, plis?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Egoisten Sier:

Sorry. Forsøkte til og med å pinge innlegget for deg..

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med forsøk på hjelpsomhet

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk for forsøket! :-)

 
 
Blogger Örn Sier:

Jeg hadde det samme problemet i gár.
Fikk akkurat samme feil melding. sá registrerte jeg meg med den der feedburner og etter det kan jeg pinge manuelt. Men jeg fár det ikke til á skje automatisk.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Da har du motsatt problem som meg tror jeg. Men hvilken adresse bruker du når du pinger nå da?

 
 
Blogger Programsekretariatet Sier:

Hm. Har de siste dagene slitt litt med pinging selv, men etter en stund går det greit/går over.

Har ikke annet råd enn at du bare må prøve på nytt.

Bruker forresten selv også feedburner...

 
 
Blogger Örn Sier:

Jeg pinger urlen pá selve posten. altsá den med alle de der skrástrekene etter blognavnet. Gode gammle cut'n paste trixet! freksæmpel http://frokenmakelos.blogspot.com/2007/08/hemmeligheter_27.html

En kjappt forsök fortalte meg at det gikk jo ikke... Sry frökna. Her er det tydeligvis ikke mye hjelp á fá...

 
 
Blogger Örn Sier:

Ordet forsök er vell strengt tatt et intetkjönn. Sá da heter det kanskje ET forsök...

hilsen unge hr. Makteslös....

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

programsekretariatet: jeg pinger og pinger men like dårlig går det hver gang. sendte mail til bloggrevyen i går også, men har ikke hørt noe :-(

örn: vel, du prøvde. takk for det :-)

 
 
Anonymous Calle Sier:

Hei, Calle fra blogg.no her. Vi støtter desverre ikke Atom-feeds idag. Du kan endre formatet inne på feedburner til RSS2.0, så vil det virke igjen. Dropp meg en mail på calle@blogsoft.net om du ikke får det til.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk Calle, nå får jeg til å pinge igjen. Hurra! :-)

 
 
Anonymous calle Sier:

Nå har vi laget støtte atom også! :-)

 

Svare?