<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Perfeksjon

Denne helgen blir perfekt, jeg bare vet det. Sola skinner og det er sommer i byen og folk er blide og løse tråder har samlet seg vakkert i en avsluttet knute som nå kan få ligge i fred.

I kveld blir det vin og te og kaker og skravling i hagen til Frøken Fräken, og ettersom fokuset nok vil ligge mer på vin enn på te skal man kanskje ikke se helt bort fra at vi ramler på byen i løpet av kvelden. Og i morgen skal jeg møte en annen venninne - planen er å gjøre noe som inneholder antistress og solskinn. Er jeg riktig heldig er hun like klar for øytur som jeg er - det blir i så fall min første sådan i år, noe som egentlig er intet mindre enn en skandale.

Og så har jeg fått låne Ringenes Herre-dvd av min ubrukelige homovenn (han kan visst brukes til noe likevel), så da er søndagen reddet også.

Ut i sola og opp i trærne alle sammen!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger radiohode Sier:

Helgen din så lovende ut, helt frem til søndagen. Ringenes herre er så oppskrytt at... at... ett eller annet! Men du må ha det skøy likevel.

 
 
Blogger tina Sier:

pass deg for vinen frøken. den gjør skumle saker med kroppen dagen etterpå.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

radiohode: takk for det! jeg er overrasket at jeg liker ringenes herre så godt som jeg gjør, det er strengt tatt ikke min type film - sånn egentlig.

tina: det ble boblefylla og formen i dag er faktisk helt upåklagelig. det samme kunne man neppe sagt om meg i går, men det er jo en annen sak.

 
 
Blogger Egoisten Sier:

jeg droppet vinen og trærne. Satset på elva og kaffe i steden. Håper det er okei?

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med frisk luft i lungene

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

selvsagt! det var solen som var viktigst uansett :-)

 

Svare?