<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Hvis jeg hadde vært kriminell..

..så ville jeg vært en viktig en. Jeg hadde ikke gidda å slenge rundt og gjøre noen brekk her og der, nei - jeg ville vært en sånn som purken (heter det fortsatt purken? jeg har ikke fulgt med på kriminell språkføring siden Døden på Oslo S og det begynner jo å bli noen år siden) var keen på å få tak i. Jeg ville vært en VIC - very important criminal.

Det er bare 8 kvinnelige VIC-er i Oslo, leser jeg i Aften. Snakk om eksklusiv tittel! Jeg skulle vært den niende. Når jeg ble bura inne og satt og spiste tomatsuppe med makaroni til middag på Bredtveit, kunne jeg spørre lett henslengt til en av de andre hva hun hadde gjort for å havne der. "Jeg hadde uflaks, blei tatt for å stjæle en bil" hadde hun kanskje sagt. "Hva med deg'a?" "Purken er etter meg 24/7" kunne jeg sagt, stolt som en høne. "Jeg er VIC, skjønner'u". Snakk om å få respekt!

Men siden jeg ikke er kriminell så foreslår jeg at politiet slutter å kalle kriminelle viktige og heller kaller dem aktive, for det er jo det de er. Aktive vinningsforbrytere. VAC. Det er ikke vanskeligere enn det lissom.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger radiohode Sier:

"Hadde du vært kriminell så hadde du aldri blitt arrestert fordi du er så søt."

Dette er det jeg tror vil bli Grettens kommentar. Og han og jeg er nesten aldri uenige....

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Er ikke VIC en klesbutikk a? Very Important Customer? Hvis jeg ikke husker feil, så har de helt ok skjorter..

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med oversikt over kleskjeder.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

radiohode: haha, hva i alle verden skal jeg svare på sånt? knisfnis.

egoisten: jo, tror det. kanskje det er der vic-ene handler? eller bryter seg inn og stjeler skjorter? ev vic med en vic liksom.

 
 
Blogger Gretten Sier:

Der du tok du sørgelig feil radio. Jeg så for meg Frøken som selveste Stor-VIC'n på Bredtvet, der hun har et hoff med bitcher som løper hennes ærend hele tiden.

He he festlig du radio.

Mvh Gretten som har troen på Frøken som en hardkokt kjeltring

 
 
Blogger radiohode Sier:

Jeg synes forsøket mitt var temmelig bra, jeg. :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Det er du som er søt mitt elskede radiohode!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

gretten: i'm so kicking bad ass. og nå vet jeg hva jeg skal gjøre hvis jeg blir lei av jobben min - gleder meg til å komme i fengsel, yay!

så koselig med koop-flørtings!

 
 
Blogger radiohode Sier:

Nå ble livet mitt plutselig veldig vanskelig?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Fordi gretten sa at du var søt?

 
 
Blogger radiohode Sier:

Nemlig. *sukk*

 
 
Blogger Egoisten Sier:

her ble det etterhvert veldig søtt..Hiver på noen e-stoffer i tillegg jeg, så får vi et skikkelig midt på treet godteri for barn.

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med surt og søtt

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg lener meg tilbake med e-digget og gleder meg til å følge fortsettelsen av denne koop-romansen.

 

Svare?