<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Et overraskende ønske

I går var jeg og lekte med mine vidunderlige tanteunger og siden jeg er en litt over gjennomsnittlig stolt tante, våger jeg å fore dere med en ny historie om den eldste gullungen. Min makeløse niese har nemlig (endelig) sluttet med smokk, og for hver dag hun klarer seg uten den får hun rød neglelakk på èn fingernegl (i går ville makeløs nevø, 2 år, også prøve "neglenakk" - lurer på hva de sa da han kom med en rødlakkert negl i barnehagen i dag morges?). Når alle fingerneglene hennes er rødlakkerte, kan hun ønske seg noe. Et dukkehus, for eksempel. Eller noe helt annet:
Makeløs mamma: Hvor mange av neglene dine har neglelakk på seg nå da?
Makeløs niese: Ni!
Makeløs mamma: Da må du snart bestemme deg for hva du ønsker deg.
Makeløs niese: Ja.
Makeløs mamma: Har du tenkt på hva du ønsker deg da?
Makeløs niese: Jeg ønsker at vi skal være venner for alltid. Også når du er død!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Heidi Fleiss Sier:

De er så fine i den alderen!
Flott smokke-avvenningstips forresten, som jeg skal bringe videre til moren til mitt tantebarn :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ja, ikke sant? Den mammaen er en mester i å komme opp med sånne lure triks.

 
 
Blogger Gretten Sier:

Meget bra historie!

Mvh Gretten som er meget skeptisk til belønning og straff

 
 
Anonymous Guro Sier:

Den makeløse niesen er virkelig makeløs! Tips viderebringes til en annen makeløs mamma også :)

Guro
-litt mindre på sidelinjen ;)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

gretten: du likte historien men er skeptisk til metodene?

guro: ja, hun er genial. velkommen inn fra sidelinjen! :-)

 

Svare?