<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna sjarmeres i senkMakeløs niese (snart fem år): Du bor helt alene du, tante.
Frøken M: Mhm, det vet du jo. Du har jo vært på besøk hos meg mange ganger.

Makeløs niese: Det er dumt at du må bo alene.

Frøken M: Ja, men det går jo fint. Jeg klarer meg jeg.

Makeløs niese (tenker): Men.. du kan få meg hvis du vil? Vil du det?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Mia;o) Sier:

Nå smeltet jeg helt bort her....;o) Så nydelig sagt, så omtenksomt, så søtt!Synes jeg da:o)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Barn er helt geniale og har en tillit og varme for mennesker de er glad som er helt ubeskrivelig. Du er nok en god og snill tante.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

mia: ja, hun er utrolig omtenksom og snill. jeg er en heldig tante!

gretten: det er lett å være snill tante når man har verdens beste tanteunger :-)

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Nåh.. søte barna. Skal du slå til på tilbudet?

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med trua på barnesinn

 
 
Blogger Petter Johan Sier:

Hehe, jeg tok meg selv i å smile.
Du kan ha henne litt på lånebasis. Så kan dere ha jentekvelder og sånn.

Kanskje ikke helt det store med en femåring, som mest sannsynlig er lagt før kvelden kommer, men det er bare å skyve om døgnet litt.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

egoisten: jeg slår til litt innimellom, men vi ble enige om at mamma og pappa og lillebror nok blir veldig lei seg hvis hun blir min på heltid.

petter johan: jeg låner henne litt ja. det blir kanskje mer jentedager enn jentekvelder foreløpig men hun blir jo stor en gang hun også. og i sommer har vi lest dameblad sammen og sukket henført i kor over alt det fine dillet og dallet som var avbildet der. lovende! :-)

 
 
 
Blogger Merethe Sier:

For en herlig jente.

 

Svare?