<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Hemmeligheter

Jeg elsker å vite om hemmeligheter, det får meg til å føle meg viktig. Jeg vet at det er barnslig, men sånn er det nå.

Jeg lurer på om det var min barndoms helt Gullars som sa at hemmeligheter er noe man forteller til en om gangen. Det er sant. Og det er best å være den som fikk vite det først.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Hei frøken Makeløs:o) Jeg rett og slett ELSKER bloggen din!

Du TØR å skrive det andre bare såvidt våger å tenke på, og det liker jeg ved deg:o)


Her skal jeg nok fortsette å følge med, ja;o)

Kos,

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Så utrolig hyggelig da! Velkommen hit! :-)

 
 
Blogger Espen Sier:

Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa:
«Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.
_______________

Nå er ikke jeg kristen, men fyren har et poeng. :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Espen: Eh, du mener at jeg kommer til himmelen? Det får man si, det var en svært uventet (men hyggelig) reaksjon på denne posten :-)

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Du er dritflink til å holde på hemmeligheter..
http://frokenmakelos.blogspot.com/2007/08/frkna-gliser.html

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med stor nysgjerrighet

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Kanskje det er derfor jeg får vite om andres hemmeligheter også? :-)

 
 
Blogger Espen Sier:

Jeg er som sagt ikke kristen, og jeg tror da heller ikke på himmelriket i den forstand. Men i en overført betydning hvor "himmelen" betyr en cool og opphøyd bevissthet, tror jeg at det å gjøre seg som et barn har noe for seg (også kjent som å være barnslig). Absolutt. Og der står du sterkt. På en positiv måte selvsagt. Og jeg må jobbe mer med saken selv. Helt klart.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Cool og opphøyd.. Jeg kan leve med det :-)

 
 
Anonymous Bilturist Sier:

Cool og opphøyd... Fra før har vi fastslått at du har vist uforstyrrelig sinnsro og selvbeherskelse. Hvor skal dette ende?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

.. i himmelen kanskje? :-)

Hilsen Frøken Stoisk

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Det var et utrolig koselig sitat. Nå skal jeg løpe over i bloggen og sitere Portveien 2, så kanskje jeg kommer til himmelen jeg også! :)

 
 
Anonymous fantomet Sier:

Himmelriket eller Gudsriket er i følge Jesu egne ord i den opprinnelige greske oversettelsen "i en selv" som den opplyste Espen tydeligvis har fått med seg. Jesus siktet kanskje til en sinnstilstand, og altså ikke til et sted en kommer i fysisk forstad. De første kristne og kirken skapte et bildet av himmelriket som et sted en kom til i fysisk forstand og det er i dag et av kirkens dogmer. Da fariseerne spurte Jesus når gudsriket skulle komme, svarte han: "Guds himmelriket er ikke der den oppmerksomme kan få øye på det, ingen vil kunne si 'Se, her er det' eller 'se der er det', for gudsriket er i en selv", hentet fra den engelske utgaven av Luk. 20:17 der den norske oversettelsen forøvrig sier at Gudsriket er blant dere.

Skrev forøvrig til Frøken Makeløs at de snille pikene kommer til himmelen, mens de slemme... Ja tror fortsatt på henne og at hun kommer så langt hun vil ;) Mann, barn (Dog ikke 4, fysj, finnes da grenser!), Hus og en hytte på Tjøme der Hun en gang i året kan filosofere over sosialdemokratiets fortreffelighet og hvor godt det er at noen ofrer seg for fellesskapet og tar en lang utdannelse til samfunnets beste ;)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Fantomet: Jeg er katastrofalt dårlig i Bibelhistorie, men det med at himmelriket er inni en selv var veldig flott sagt. Nå kan du kanskje ikke ta kred for det hvis det var Jesus som sa det, men du skal hvertfall ha takk for at du skrev det her :-)

Det er et vakkert liv du skisserer for meg! Jeg føler at jeg begynner å få så mange hyggelige og snille venner her inne at jeg ikke har lyst til å gå ut herfra. Kan noen gi meg en jobb i Bloggpolis vær så snill? :-)

 
 
Anonymous fantomet Sier:

Synes også det var et godt svar han ga så den kredditen skal han få beholde til evig tid ;-) Når hele universet virker urimelig, og det er det jo en sjelden gang, er det godt å tenke at langt der inne et sted så finnes det en godt skjult ressurs, eller kraft om du vil, som det er mulig å hente fram når en mest trenger den. Selv om jeg regner meg som realist flørter jeg litt med buddihismen av og til, særlig når karmaen ikke er helt på høyden, og der er jo tanken om høyere sinnstilstander svært så sentral - med andre ord er ideen mange tusen år gammel.

Bloggpolis du lissom, er jo stjerneskrivent i Bloggeby du - holder vel det...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ikke bare mulig å hente frem - jeg tror de fleste som har opplevd ordentlig fæle ting finner det stedet inni seg og oppdager krefter de ikke trodde de hadde.

Nåh - you make me blush! :-)

 
 
Anonymous fantomet Sier:

Der har du nok rett :)

Nuh vel, ingen falsk beskjedenhet Frøken, selv om rødfargen kler den stripete genseren.

 
 
Blogger radiohode Sier:

Skal vi gå i stripete genser sammen, søta?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Fantomet: Og jeg elsker å ha rett. Elsker det! :-)

radiohode: Samtidig - anytime :-)

 
 
Blogger radiohode Sier:

Samtidig og hånd-i-hånd? Tenkte meg det, nei...

 

Svare?