<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Birkebeinerrittet

Hva er det med all denne syklingen som folk har begynt med? I fjor visste jeg ikke bedre enn at jeg trodde at Birken var noe man tilbakela på ski og i år kjenner jeg opptil flere som faktisk sykler disse 91 kilometrene.
Som jeg har beskrevet i et par poster nå så er jeg ikke så veldig glad i sykkelen min for tiden. Det er en møkkasykkel (og det har ingenting med mine reparasjonstalenter å gjøre) som jeg hater intenst etter å ha tråkket de få kilometrene hjem fra jobb. Hvorfor gidder folk å sitte på et sånt treskeverk i mange mil - for moro skyld?

Dessuten har jeg hørt at menn kan bli sterile av sykling. Eller var det impotente? Uansett, på sykkelen min er det et hull midt i setet. Dette skal visstnok gjøre underverker for spermiene men jeg mener - det sitter på en jentesykkel.

Og egentlig skrev jeg denne posten bare for å kunne skrive Birkebeinerrittet i tittelen. Når Bloggrevyen svikter må jeg ty til Google, sånn er det blitt. Jeg er ei lita hore. Knis.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Gretten Sier:

Mrzm du ;-)

Mvh Gretten som noen ganger sykler lenger enn Birken.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg er kjempemorsom! :-) Men Birken-googlerne glimrer foreløpig med sitt fravær. Kanskje de har gått og lagt seg, friskusene? Eller kanskje jeg bare er skikkelig dårlig på denne blogghoringen?

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Jeg tipper de er utslitt etter helgens strabaser. De våkner nok til liv etterhvert;)

 
 
Blogger radiohode Sier:

"Jeg er ei lita hore. Knis."

Er'ru dyr, vesla?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Frøken Skavlan: Vi får håpe det. Ellers har jeg jo prostituert meg helt forgjeves.

radiohode: Jeg koster nok noen tusen lesere. Hvordan står det til med betalingsevnen din? Åja det er sant - det vet jeg jo alt. Mohahahaha! :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

He he, radio, hun knebler deg hver eneste gang.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg ruler. Snart er det radio du må trøste, og ikke meg. Hihi.

 
 
Anonymous Linda Sier:

Faktisk så kan også jenter bli "impotente" av vanlige sykkelseter! (Stopper blodtilførselen). Så hurra for sykkelseter med hull i!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Virkelig? Impotente? Ja, da så :-)

 

Svare?