<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Arne Schau-Knudsen: Gal av lengsel (Telenor-reklame fra 1999)Jeg tror dette er den eneste reklamesangen jeg noengang har elsket. Eller hvertfall er det den jeg har elsket mest. Jeg husker at jeg prøvde å ønske meg sangen på radio et par ganger (i gamle dager kunne man jo gjøre sånt), men uten særlig hell.

Desverre er det så lenge siden Telenor brukte den (1999) at jeg klarer ikke å spore opp selve reklamen noe sted. (Ok, greit: jeg har ikke lagt sjela mi i å lete heller.) Men dette er jo en fiffig liten video, med litt kryssklipping fra Buffy, som vel ikke er verdens dummeste tv-serie, tross alt.

Og gutter; det er litt jenteklining i slutten av videoen. Jeg bare sier det. Og ikke noe juksing nå - dere må se hele, ok?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous t Sier:

Vet ikke om jeg elsker den akkurat, men akkurat nå ligger Cubussangen (Shivaree - Goodnight Moon) høyt i kurs hos meg,
'I always sleep with my guns, when you're gone'

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Kan ikke si at jeg har lagt merke til den før, men nå har jeg sjekket den ut på youtube og den var jo riktig så fin :-)

 
 
Anonymous Rabbagast Sier:

Jeg vil påstå at det svært lite jenteklining i den videoen! Skuffet! Forventer ny post om ikke alt for lenge med masse jenteklinging. Kult ord, egentlig. Jenteklinging. Jenteklining. Jenteklining. (Prøv å søk på Google etter "jenteklining" om noen dager, så kommer du helt sikkert til denne posten).

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Du er lettlurt du. Knis.

Jenteklining eller jenteklinging?

 
 
Anonymous Rabbagast Sier:

Jeg var helt svett da jeg skrev forrige kommentar. Jenteklining, selvfølgelig. Jeg gjentar: Gjenteklining. Hva ER egentlig jenteklinging?

 
 
Anonymous Rabbagast Sier:

Skrev jeg virkelig jenteklining med G i stad? Jeg er litt fjern i dag. Det har vært litt lite jenteklining. (Dobbeltsjekka kommentar. Skal være rett nå...)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg tror dette var mer enn nok jenteklining for deg jeg, du går jo helt i spinn her.

Jenteklinging må være en form for klenging tror jeg.

Gjenteklining er jeg mer usikker på.

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Fader da! Jeg søkte på jenteklining.. Hva fikk jeg? Dette!

Dere skylder meg jenteklining!

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med øyne for god catfight

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Hvem er "vi"?

Kanskje jeg rett og slett har funnet opp et nytt ord? Yay!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

se denne versonenen av sangen lol
http://www.youtube.com/watch?v=SJMI88A7KqI

 

Svare?