<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d3668486536625242016', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

It-jente

På nyttårsaften diskuterte vi begrepet "it", som i "it-bag" og "it-girl". Foranledningen var at en av festdeltakerne hadde uttalt at snabeltøfler er veldig it, noe som for det første er helt feil bruk av it-begrepet og for det andre en direkte løgn. For la oss bare innse det; snabeltøfler er definitivt ikke det tøffeste du kan ha på beina.

I følge Wikipedia er en it-jente "a charming, sexy young woman, or one who has just broken into mainstream cinema and attends parties all the time. The reign of an "It girl" is usually temporary; some of the rising it girls will either become a fully-fledged celebrity or her popularity will fade." Tenk Kate Moss, Paris Hilton, Mary Kate & Ashley og Sienna Miller så er du der.

Siden jobben min ser ut til å dreie stadig mer mot data (og jeg dessuten er både sjarmerende, sexy og ung - og eh, veldig veldig beskjeden), så må jo jeg også kunne kalles en it-jente syns jeg. Så nå gleder jeg meg veldig til alle Hollywood-festene som jeg regner med å bli invitert til snart. Mischa Barton, eat your heart out!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Örn Sier:

Ordet Snabel-töfler minner meg om snabel-A. Et svensk/dansk IT begrep. Derfor bestrider jeg din pástand om at det ikke er relatert til IT begrepet. Men at det ikke er det töffeste du kan ha pá beina.. Den pástanden skal fá stá ubestritt.

Men likevell, som Ole Lund Kirkegaard pápeker i boken sin Hodja fra Pjort. Snabel töfler er kjekke á ha nár du vokser. Man bare ruller ut en ekstra cm nár de blir litt smá:)

 
 
Blogger Sexy Sadie Sier:

Det er nok litt begrepsforvirring rundt omkring ja, fordi at for meg er en it-jente, en IT-jente dvs en kvinnelig datanerd. Det er jo positivt vinklet for meg, men for mange vil nok den typen It-girl bli kjedelig.

SS

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

örn: jeg mente ikke nødvendigvis at den ikke er relatert (selv om ditt poenget ikke akkurat var det som slo meg som det mest åpenbare..?), men at man ikke kan si at noe er veldig it. og at hvis man likevel skal lage en mening ut av at snabeltøfler er veldig it, så må det være at snabeltøfler er veldig in, noe de jo ikke er.

hodja fra pjort altså - jeg tror jeg må ha gått glipp av den. så takk for både litterært og mer praktisk tips, jeg skal helt klart ta dem til meg :-)

ildergreien: hei og velkommen hit! du har en reinspikka tarotblogg! du store min, det var da helt usedvanlig sjelden å se. jag är impad :-)

anyways.. kan man ikke være både it-jente og IT-jente på en gang? jeg vil!

 
 
Blogger Tonita Sier:

En som har "it", - har tradisjonelt ikke noe med data informasjonsteknologi å gjøre i det hele tatt. Wikipedia er nok mer å stole på her. Uttrykket er kjempegammelt, - sikker fra 1930-åra i alle fall. Uten at jeg skal si det for sikkert mener jeg at en flapper hadde it.
Go figure!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Dette gir jo begrepet 'post-it-lapp' helt ny mening!! (nemlig benevnelse paa noe som kommer ETTER en kjempehot same)

Jeg er imponert over hva man kan laere paa den makeloese skolen:)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tonita: ja, jeg vet det. men hvorfor ikke utvide begrepet litt? :-)

og du har rett i at det er eldre enn man tror - fra 1927 faktisk!

alter ego: hahahaha, post-it-lapp - fantastisk! :-D

den makeløse skolen altså? mener du jeg driver med folkeopplysning? :-)

 
 
Blogger elx Sier:

Min evne til å bruke PC'en som en glorifisert skrivemaskin er neppe det som kreves for å være IT.
Men med et langt liv "attending parties all the time" tror jeg kanskje jeg kan bruke Alter Egos betegnelse Post-it :)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Froekena, du driver med avansert folkeopplysning etter mitt skjoenn. Jeg har laert masse etter at jeg begynte aa henge her, post-it-lapp var bare siste skudd paa en stamme som begynte med fyll paa iPod'en min. Egentlig syns jeg du burde faa statsstoette:)

 
 
Blogger Tonita Sier:

Enig i at det alltid er noe makeløse ting å lære her.

 

Svare?