<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Gårsdagens outfit (hvor er Frøkna?) - 7


Litt slack etter fest dagen før, derfor ble det en slapp, stripete bomullskjole, ballerinasko med puseforing inni og leggvarmere (!) fra H&M barn.

Hah, i dag er det vanskeligere å gjette hvor jeg har vært enn det har vært noen av de andre dagene (vel, tror jeg da).

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger etaktuarliv Sier:

Vanskelig å gjette? Hah, du står jo utenfor huset mitt.

For å unngå å spolere gjettekonkurransen for de andre skal jeg ikke si hvor det er, men jeg legger heller ut et bilde derfra selv. Jakke fra Ron Orb, bukse husker ikke (den har blitt degradert til sykkelbukse etter at den mistet finishen ganske fort), sko fra Ecco (kjøpt fordi jeg fikk vondt i føttene etter for ivrig trening), kamera fra Pentax.

Legg merke til at den samme bilen fortsatt står parkert der ...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

virkelig? så snålt. hah, da vet jeg hvor du bor og kan komme og banke deg hvis du ikke oppfører deg i kommentarfeltet mitt :-D

veldig bra moteblogging fra deg forresten, kanskje du også skal hive deg på trenden?

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

Hm, har du noengang hørt om en motebloggende aktuar? Det faller vel på sin egen urimelighet ...

 
 
Blogger Strekker Sier:

Tja... De er da en ganske stilbevisst mann, Herr Aktuar? ;)

 
 
 
Blogger Strekker Sier:

Jeg syns det lukter nisjeblogg her...! :D

 

Svare?