<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Gårsdagens outfit (hvor er Frøkna?) - 5Mørkeblå/lilla stripete skjortekjole fra Cottonfield, grått ullskjerf, hvit lakkveske.

Dere er så utrolig flinke til å gjette så i dag får dere en utfordring. Hvor har jeg vært?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Heidi Fleiss Sier:

Hmmm... Den røde og gule teglsteinen i bakgrunnen kan minne litt på Oslo katedralskole, men får ikke omgivelsene til å stemme.

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Den minner meg om Kvadraturen og Vika-omraadet, men... jeg klarer ikke helt plassere det. Selv ikke med sykkelstativene og alt. Eller er det i omraadet rundt/over Ibsenkvartalet? Sorry mac, litt for lenge siden jeg kjente tigerstaden SAA godt ser jeg. Eller kanskje jeg ikke ville huska det likevel?

Fin utfordring, det skal du ha!!

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

 
 
Blogger Candy Sier:

Fin kjole! Skulle gjerne ha en lignende en til høsten =)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

pilestredet? ;)

 
 
Anonymous Mari Sier:

Du er på Domus Nova!!!

 
 
Anonymous Mari Sier:

Ok, dårlig forklart, men Domus Nova er der en del av lesesalsplassene til jussen er! Rett ved siden av Blitz! Og det i bakgrunnen er der Blue Monk var før, men nå er det Kiwi og snart mer lesesalsplasser for oss.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

heidi: nei, oslo katedralskole er feil.

alter ego: det er ikke så langt fra ibsenkvartalet nei..

candy: burde ikke være så vanskelig å finne, så vidt jeg har sett er det massevis av søte skjortekjoler nå - særlig rutete :-)

anonym: pilestredet er riktig (men det er jo en lang gate da..)

mari: wow, nå er jeg kjempeimponert. veldig bra og helt riktig gjetta!

 
 
Anonymous SerendipityCat Sier:

Synes det er morsomt med disse Oslo-utfordringene, for da får jeg som ikke kjenner byen så innmari godt noen aha-opplevelser også! Dette stedet visste jeg at jeg hadde sett før, og når forklaringen til Mari kom husker jeg at vi pleier å kjøre forbi der.

 
 
Blogger Delirium~ Sier:

Denne var veldig irriterende for meg fordi jeg visste at jeg burde vite hvor det er! Og så sier det alt om stedssansen min når jeg da går forbi her nesten hver dag. Det er forsåvidt tilfelle med de fleste andre stedene du har postet også *bite negl*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

serendipitycat og delirium: lett å være etterpåklok? :-)

men folk er jo mye flinkere til å gjette enn jeg hadde trodd, så det er bra at noen kan få en sånn "åh, jeg vet hvor det er men kommer ikke på det"-opplevelse. vel, fra mitt ståsted i det minste..

 

Svare?